Skip to main content

ViC TemaNyt | Tryksår

RYK
15. maj 2023

Kort om tryksår

Der findes ikke konkrete tal på, hvor mange mennesker, der har tryksår i Danmark. Opgørelser tyder på, at mellem 13 og 43% af indlagte patienter i Danmark får tryksår, og at omkring 16% borgere tilknyttet kommunal hjemmepleje har tryksår. I Dansk Patientsikkerhedsdatabase findes der 2439 utilsigtede hændelser i procesgruppen "tryksår" de seneste år, som er rapporteret fra kommuner, hospitaler og andet regionalt fx. regionalt botilbud og privat fx privathospitaler, hospice og specialhospitaler. Der kan dog være rapporteret flere hændelser om tryksår i andre grupper.

Læs fakta, anbefaling fra tryksårssygeplejesken, input fra kommunerne og beretninger fra borgere med tryksår mv. her:

Tekst: Mette Berg og foto: Agata Lenczewska-Madsen