Skip to main content

Nu hedder vi Rygstøtten – tilbage til et nyt liv

Nu hedder vi Rygstøtten – tilbage til et nyt liv

Den tidligere Hornbækgruppe fortsætter deres vigtige arbejde for indlagte og pårørende, men nu i Glostrup som nyetableret forening med navnet Rygstøtten. ”Vi glæder os til at præsentere en masse gode arrangementer for indlagte og pårørende i Bodil Eskesen Centret (BEC). Stadig med støtte og samarbejde fra centret og dets ledelse, men nu som en selvstændig forening.” siger Rygstøttens formand, Jens Bo Sørensen.

Rygstøttens arbejde

Rygstøtten er en forening af ansatte samt tidligere og nuværende indlagte på Bodil Eskesen Centret i Glostrup (eller tidligere Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk). På centret rehabiliteres mennesker med hjerne- og rygmarvsskader. Rygstøttens formål er primært at støtte den sociale rehabilitering af de - ofte langvarigt - indlagte patienter med rygmarvsskade. Når livet slår så voldsomt en kolbøtte, så skal der ofte findes en ny livsidentitet. Dette kræver såvel fysisk som mental genoptræning.

Rygstøttens opgave er bl.a., at arrangere forskellige aktiviteter og udflugter for de indlagte patienter med rygmarvsskade, og til tider også deres pårørende. Derved støttes den sociale og mentale del af rehabiliteringen. Rygstøttens aktiviteter foregår efter træningstid og dækker alt fra foredrag, handicapsport og musikaftener på afdelingen, til udflugter til museer, fisketure, biografture m.m. Specielt turene ud af huset kan være vigtige for den enkeltes rehabilitering og tilbagevenden til en ny hverdag. Tidligere indlagte med erfaring i livet med en rygmarvsskade inviteres med til arrangementerne. Disse mentorer fungerer som rollemodeller, og kan give svar på nogle af de svære spørgsmål.

Rygstøtten er en såkaldt almindelig forening. Vores udgifter til de aktiviteter, som vi arrangerer for de indlagte og deres pårørende, betales af midler fra vores fondsansøgninger, sponsorindtægter, gaver, medlemsskab samt lidt egenbetaling ifm. aktiviteterne. Foreningen er administrativt og økonomisk uafhængig af Bodil Eskesen Centret, men vi samarbejder naturligvis på tætteste hold. I Rygstøtten glæder vi os også til et fornyet godt samarbejde med alle vores andre samarbejdspartnere, i form af fonde, firmaer, foreninger, foredragsholdere, hjælpere m.v. Vi har i vores vedtægter sikret en plads til en RYK-repræsentant, ligesom tilfældet var i Hornbæk.

Rygstøttens arbejdsgruppe mødes den 2. tirsdag kl. 14.00 i hver måned (undtagen juni og juli) i dagligstuen på afsnit 641 på Bodil Eskesen Centret. Indlagte, pårørende og personale er velkommen.

Om navnet Rygstøtten - tilbage til et nyt liv

Rygstøtten er navnet vi bruger i daglig tale, og det beskriver dels den støtte som vores arbejde giver til den mentale og sociale rehabilitering på Bodil Eskesen Centret (BEC), dels den støtte som vores arrangementer kan være for den enkelte i en træningsorienteret dagligdag. I vores arrangementer giver vi mulighed for at indlagte (og pårørende) kan få en god snak med mentorer og medindlagte, ligesom vi gerne tager indlagte med ud i nærsamfundets tilbud og oplevelser. Endelig formidler vi information om alverden gennem foredrag m.v. Rygstøtten er den pude der giver rehabiliteringen lidt ekstra komfort. Alt sammen noget der støtter den indlagtes tilbagevenden til et godt nyt liv.

Derfor tilføjer vi også foreningens slogan; tilbage til et nyt liv. Dette er jo ganske beskrivende for hvad der foregår i BEC. Og det er det som vores arbejde prøver at støtte.

Historie/baggrund

Mennesker med rygmarvsskade boende i Østdanmark, blev fra 1952 til maj 2023, rehabiliteret på Afdeling for Rygmarvsskader på Havnevej 25 i Hornbæk. Her arbejde Hornbækgruppen på samme opgave som Rygstøtten nu gør i Glostrup. Hornbækgruppen arrangerede igennem mange år forskellige aktiviteter og udflugter for de indlagte patienter på afdelingen. Heldigvis gav ledelsen af Bodil Eskesen Centret deres støtte til, at gruppen fortsatte det vigtige arbejde i de nye rammer i Glostrup. Gruppen bestod i Hornbæk af medlemmer af personalet, indlagte og tidligere indlagte samt en repræsentant fra RYK.

Vi er glade for at mange af Hornbækgruppens medlemmer fortsætter deres gode arbejde i Glostrup, ligesom vi også gældes over den gode tilgang vi har oplevet på det seneste.

Fakta

Rygstøtten består af en bestyrelse, en arbejdsgruppe og snart forhåbentlig en masse støtter i form af medlemmer. Det koster 200,- kr. årligt at være medlem, og det eneste man får er et nyhedsbrev. Vi foretrækker nemlig at bruge vores ressourcer på Rygstøttens aktiviteter for indlagte og pårørende på BEC.

Mere info: https://rygstoetten.org

Indmeldelse: https://rygstoetten.org/indmeldelse.

Gaver: Bankkonto: 2279 – 9039 114 345. MobilePay: 202014.