Skip to main content

Æret være Stefan Opresnik Jorlevs minde

RYK
17. november 2022
Det er med stor sorg, at vi har modtaget beskeden om, at vores afholdte samarbejdspartner Stefan Opresnik Jorlev er gået bort. Stefan blev 41 år?
 
Vi vil savne Stefan, som en faglig dygtig samarbejdspartner, og ikke mindst som en god ven.
 
Stefan blev rygmarvsskadet i 2006 ved en motorcykelulykke og har haft flere fremtrædende roller som aktiv i det danske SCI-miljø siden 2009. Til det sidste sad han i Ulykkespatientforeningens hovedbestyrelse, lige som han siden 2019 har siddet som præsident for ESCIF, den europæiske rygmarvsorganisation European Spinal Cord Injury Federation.
 
Stefan var engageret, dygtig og en god samarbejdspartner. Han formåede at se løsninger selv når tingene ind imellem spidsede til. Under Covid19 pandemien gik Stefan forrest, og sammen med ESCIF skaffede han masker til de rygmarvsskadede, der ikke kunne få nogen, hvilket vi også fik gavn af i Danmark. Da krigen i Ukraine brød ud, var han ligeledes med fra starten til at bidrage og fik et ”Safe-House” i Polen stablet på benene for rygmarvsskadede flygtninge.
 
Hans evne til at indgå i dialog og ønske om at sætte fokus på de rygmarvsskadede og kæmpe for deres sag, har sat et stort og vigtigt aftryk.
Stefan efterlader et stort tomrum, som bliver svært at udfylde. Han vil blive savnet, men husket for sin positive tilgang til livet og hans store engagement.
 
I denne svære stund sender vi vores dybeste tanker og medfølelse til Stefans efterladte?
 
Æret være Stefans minde.
 
På vegne af RYK
Helle Schmidt
Formand