Vingsted, forsknings- og sundhedsdag

I år er det 4. gang, PTU og RYK i fællesskab præsenterer et flot og spændende program for Forsknings- og sundhedsdagen, som finder sted den 8. oktober på Vingsted Hotel- og konferencecenter ved Vejle.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Forsknings- og sundhedsdagen i oktober slår dørene op til et spændende program med foredrag og workshops med eksperter inden for rygmarvsskadeforskning og -behandling og det sunde liv. Og der bliver mulighed for at stille spørgsmål til de enkelte foredragsholdere.

Hovedindlæg

Vi ser frem til at præsentere dagens hovedindlæg af professor Fin Biering-Sørensen fra Afdeling for Rygmarvsskader, som kommer og fortæller om et spændende, nordisk forsøg med implantat i rygmarven. Blandt de første i verden indleder Karolinska Sygehus behandling af komplet rygmarvsskadede med indoperering af et implantat, der skal støtte nervetrådene i rygmarven til at vokse sammen. 27 rygmarvsskadede, heraf otte fra Danmark, deltager i det kliniske forsøg. Forsøg med rotter har vist, at de fik deres bevægelighed i benene og genskabt evne til at kontrollere urin og afføring. Forskerne venter sig derfor meget af det såkaldt humane forsøg, der også indbefatter efterfølgende intensiv træning på centrene i Sverige, Finland og Danmark. 

Workshops

I løbet af dagen byder programmet på workshops, som deltagerne på forhånd har valgt. De spænder vidt fra stomi og forebyggelse af siddesår til dropfodsstimulering, siddende træning og arbejdsmarked. (Se omtale af de enkelte workshops i boksen).

Peptalk med Peter Mygind

Dagen afsluttes med en motiverende og inspirerende peptalk om arbejdsglæde og det gode liv af skuespiller Peter Mygind. Med udgangspunkt i sit eget liv vil Peter Mygind komme med talrige eksempler og gode råd, som han serverer med stor alvor og humor – og ikke mindst selvironi. Det er et foredrag, som handler om din egen tilgang til livet / arbejdslivet, og hvordan vi selv har ansvaret for at få et godt liv. Det handler også om, hvordan vi kommunikerer med hinanden, og hvordan vi styrker vores sociale evner – og om frihed til forskellighed og rummelighed, så vi bliver bedre til at inkludere alle mennesker i samfundet.

Stande og spisning

I løbet af dagen vil en række firmaer præsentere deres produkter på stande, der kan besøges i pauserne. Undervejs serveres kaffe og rundstykker, sandwich, kaffe og kage. Vi byder velkommen til kaffe og rundstykker fra kl. 9.00 og anbefaler, at man kommer i god tid.

Glæd dig til en dag, hvor du kan hente spændende, ny viden og få et godt grin. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Medlemmer af RYK modtager invitation med program og tilmelding sammen med RYK! nr. 3, der udkommer medio september, hvor der også bliver åben for tilmelding på ryk.dk og ptu.dk. Pris 200 kr. pr. deltager. Broafgift refunderes med 200 kr. Sted: Vingsted Centret ved Vejle.

Man kan også allerede nu tilmelde sig på ryk.dk eller ptu.dk.

………….

WORKSHOPS

Forebyggelse af siddesår

v/ Erik Johansen, rådgivende ergoterapeut, PTU
Siddesår blandt rygmarvsskadede er et velkendt problem, som har en lang række alvorlige fysiske og psykiske følger. Vigtigst er derfor at undgå at få siddesår. På workshoppen ser vi på, hvordan siddesår opstår, og ikke mindst hvordan man forebygger dem. Vi kommer ind på de faktorer, der har betydning for korrekt aflastning, og ser på hvilken betydning siddestilling i kørestolen og valg af siddepude har. Vi skal også se på, hvilke andre faktorer man skal være opmærksom på i hverdagen for at undgå siddesår.

Siddende træning

v/ Cathrine Guldberg, aerobicinstruktør
- Sid ned og få pulsen op. Det handler først og fremmest om at få pulsen op og sved på panden i denne workshop. Kom og få en smagsprøve på en træning, der gør noget godt for kroppen. Vi skal lave øvelser, som er nemme at bruge hjemme foran TV eller computer og som med garanti vil give dig sved på panden.

Kolostomi

v/ professor, overlæge, dr.med. Peter Christensen, Aarhus Universitetshospital
De fleste problemer med tømning af tarm kan afhjælpes med kostændring, programsat tarmtømning, brug af afføringsmidler, transanal irrigation og tarmstoppende medicin. En del patienter bruger dog fortsat uforholdsvis megen tid uden at opnå tilstrækkelig sikkerhed imod afføringsuheld. I de tilfælde kan operation komme på tale. I denne workshop vil Peter Christensen præsentere os for de forskellige muligheder, der er for en operation; dels blindtarmsstomi til skylning af tyktarmen og dels kolostomi. Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål og drøfte løsninger på et for mange rygmarvsskadede stort problem.

FES til afhjælpning af dropfod

v/ fysioterapeut Christina Jørgensen, Bandagist Jan Nielsen A/S
På denne workshop bliver deltagerne præsenteret for et nyt FES-system til afhjælpning af dropfod hos inkomplette rygmarvsskadede, der har en gangfunktion. Resultatet er en blød, mere naturlig og sikrere gang. FES er et intelligent Funktionel Elektronisk Stimulation system, som anvender elektrisk strøm til aktivering af nerver. Via systemets elektroder, der sættes direkte på underbenet, sendes lavfrekvente elektriske impulser til den nerve, der får foden til at bevæge sig opad, fuldstændig som hvis det var et almindeligt gangmønster. FES systemet består bl.a. af en sensor, som analyserer bevægelse i ben og fødder. Når den registrerer, at der tages et skridt, sender den automatisk et blidt elektrisk signal til din peroneus nerve. Dette får tæerne til at løfte sig og foden til at bøje sig i takt med de naturlige skridt. 
På workshoppen vil Christina Jørgensen demonstrere FES-systemet og besvare spørgsmål fra workshoppens deltagere.

Arbejdsmarked

v/ Vibeke Jensen, Beskæftigelseschef i Aarhus Kommune
At kunne varetage et job og være en del af arbejdsmarkedet har stor betydning for de fleste mennesker. I denne workshop kommer vi ind på den lovgivning, der findes på området for personer med handicap. Hvilke muligheder finedes der for at opnå og fastholdes i beskæftigelse? Vi vil komme ind på fleksjob, hjælpemidler, løntilskud til nyuddannede, persnolig assistance mv. Claus Mejlby, der selv er rygmarvsskadet, vil bidrage med egne erfaringer i forhold til arbejdsmarkedet.