Ventetid på VCR

Lang ventetid under ombygning

I Vestdanmark må patienter, der har pådraget sig en rygmarvsskade, vente i flere måneder på specialiseret genoptræning. Blandt dem er John Uno Jensen fra Vejle.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Jeg møder 71-årige John Uno Jensen fra Vejle, der er patient på Afdeling for Rygmarvsskader. Han er ikke begejstret for varetagelsen af nye patienter under ombygningen af Vestdansk Center for Rygmarvsskade.
– Det er under al kritik. Man har ikke formået at varetage patienternes tarv under ombygningen, fortæller John, der adresserer sin kritik til formand for Danske Regioner, Bent Hansen.

Ingen pladser

John pådrog sig en inkomplet rygmarvsskade efter et fatalt fald den 3. oktober sidste år og blev indlagt og opereret på Neurokirurgisk Afdeling i Aarhus. Tre uger senere blev han meldt klar til overflytning og genoptræning på Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Men der var ingen pladser og ingen udsigt til en plads før i det nye år. Den samme besked fik, ifølge John, fem andre patienter med rygmarvsskader, der også lå og ventede på en plads på VCR.

Dårlig planlægning

De lange udsigter gav anledning til både uvished og frustration hos både patienter og personale på Neurokirurgisk Afdeling, fortæller John, der derfor sammen med personalet på afdelingen tog kontakt til Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk.
– Under forudsætning af kaution fra Region Syd kunne jeg få en plads i Hornbæk, og efter forhandlinger med Region Syd lykkedes det at få accept for betalingen, hvilket blev meddelt Hornbæk, fortæller John og fortsætter:
– Desværre fik de problemer, og da min situation stadigvæk var uafklaret sidst i november, tog jeg derfor kontakt til Jyllands-Posten.

Presset af omtale

Før henvendelsen til Jyllands-Posten havde John bedt om en samtale med afdelingens administrerende overlæge på VCR for en afklaring af mulighederne.
– Den fik jeg i starten af december og medførte et besøg på centret.
I dagene op til jul bragte Jyllands-Posten historien om de lange ventetider til specialiseret behandling af patienter med rygmarvsskader i Vestdanmark. Og umiddelbart før jul fik John tilbud om at starte på Afdeling for Rygmarvsskader den 6. januar og på VCR den 7. januar.
– Sandsynligvis presset af omtalen i Jyllands-Posten. Men det er sørgeligt, at det skal være nødvendigt, siger John Uno Jensen og fortsætter:
– Det er tankevækkende, at man ligger og optager en akut sengeplads til næsten 8.000 kr. i døgnet på grund af for dårlig planlægning. Det er hverken den enkelte patient eller samfundet tjent med. Det ansvar må regionerne påtage sig, mener John.
– Jeg fik god behandling på Neurokirurgisk Afdeling, men de yder akutbehandling, inklusiv træning af fysiologer – men ikke den specialiserede genoptræning, der er nødvendig, slutter John, der håber, at andre patienter ikke skal opleve den samme lange ventetid på at komme til genoptræning.

På grund af de ringe træningsforhold, der pt er under ombygningen af VCR, har John  valgt at blive genoptrænet i Hornbæk.