VCR. Officiel indvielse

Med hjælp fra tre tidligere patienter klippede regionsrådsformand Bent Hansen snoren over ved den officielle indvielse af de nye rammer på Vestdansk Center for Rygmarvsskade.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Den officielle indvielse af de i alt 6.600 kvadratmeter på det ny- og ombyggede Vestdansk Center for Rygmarvsskade blev holdt efter alle kunstens regler. Over xxx var mødt frem for at lykønske personale og patienter med de nye, flotte rammer, der denne dag tog sig særligt godt ud. Taler blev holdt, og pindemad blev indtaget med den flotte udsigt til Søndersø som indramning af dagen. En sø, der ofte har været omdrejningspunkt, når snakken faldt på den fremtidige placering af centret.

Lykønskning fra RYK

Den snak er nu forstummet med den færdige ny- og ombygning af centret, hvor arkitekter og bygherrer har fået optimalt ud af centrets placering ved søbredden. Dog blev det nævnt ganske kort, da RYKs formand, Torben Bach Holm, holdt sin tale.
- Det skal ingen hemmelighed være, at RYK ønskede det anderledes. At centret blev flyttet ind til Århus, hvor specialerne er. Men sådan blev det ikke. Så i dag vil RYK sammen med de øvrige gæster glæde os over de nye, fine rammer, vi har fået.

Åbningstale

Patienterne skal være i centrum på det nye Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Det blev understreget med både ord og handling, da regionsrådsformand Bent Hansen officielt indviede det ud- og ombyggede Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg.
- Med Viborgs bedste beliggenhed behøver vi ikke bygge en kulisse op, som patienterne kan træne hverdagsopgaver i. Vi har søen og byen lige uden for døren, så de kan træne i virkeligheden og vinde deres første sejr, når de når hele vejen omkring Søndersø.
Men nye rammer og smukke omgivelser gør det ikke alene. Indholdet skal selvfølgelig være i top, pointerede Bent Hansen.
- Og det er det her på Vestdansk Center for Rygmarvsskade, hvor I netop har holdt jeres første internationale symposium og på den måde søgt ny viden til fordel for patienterne. Hold fast i ambitionerne om et højt fagligt niveau, så I kan give den bedst mulige hjælp til de patienter, som er så hårdt ramt.

Ros til personalet

RYKs formand, der ved indvielsen var indlagt på VCR, talte bogstaveligt fra sygesengen, da han roste personalet for deres engagement og beredvillighed for, at det nye center skal lykkes efter en tumultagtig tid med midlertidige lokaler og flytning frem og tilbage.
- Ånden er stadig den samme her i huset, og jeg oplever, at der er blevet et endnu bedre sammenhold på tværs af faggrupper, fortalte Torben Bach Holm og sluttede:
- I RYK ser vi frem til et fortsat godt og konstruktivt samarbejde med personalet; ikke mindst til glæde for patienterne. 

- I dag er vi glade for at åbne døren til vores nye hus, fortalte klinikchef for VCR Rikke Middelhede Hansen og takkede alle fremmødte for at ville være med til at fejre indvielsen.
- Og stor tak til patienter og personale for jeres ekstraordinære indsats under byggeriet. Tak for jeres opbakning!
Og så blev fejringen rundet af med pindemad og forfriskninger.

Fakta

Det nye byggeri har kostet godt 100 mio. kr.
Centret rummer i dag 6.600 m2 med 35 enestuer med eget bad og toilet, nyt varmtvandsbassin, moderne træningsfaciliteter og forskningsfaciliteter. Læs mere om VCR på vcr.dk.