Værdighed

Værdighed inden for handicapområdet

Om værdien værdighed og værdiens betydning
Nogle gange får vi i DUKH spørgsmål fra borgere om de forskellige principper og værdier, der er gældende inden for lovgivningen for handicapområdet. DUKH har i tidligere udgaver af praksisnyt beskrevet sektoransvarlighedsprincippet (nr. 34) og kompensationsprincippet (nr. 17).
I denne udgave af praksisnyt vil jeg kort beskrive værdien om værdighed og se på værdiens betydning.
Værdien om værdighed er en gældende værdi inden for hele servicelovens område.
Værdien kan anvendes i en række sager, hvor det står klart, at borgerens værdighed er truet, f.eks. hvis en ydelse ikke bevilges, eller hvis der sker forringelse i en allerede bevilget ydelse.

Læs mere herom i Praksisnyt nr. 61 om værdighedsprincippet

Med venlig hilsen

Erik Jappe