Vær bevidst

Man kan få en rygmarvsskade som følge af ulykke (traumatisk) eller sygdom (nontraumatisk). En rygmarvsskade kan give et omfattende varigt handicap, men man kan alligevel få et godt og aktivt liv, hvis man får en god behandling i sundhedsvæsenet.

Der er kun få mennesker med rygmarvsskader, og der er også kun få i sundhedsvæsenet, som ved nok om behandlingen. Derfor er det ifølge Sundhedsstyrelsen meget vigtigt, at rygmarvsskadede får behandling på specialafdelinger.

Specialafdelinger øst for Storebælt:

Rigshospitalet og Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk. Afdelingen har et ambulatorium på Glostrup Hospital (Indgang 7).

Specialafdelinger vest for Storebælt:

Aarhus Universitetshospital og Vestdansk Center for Rygmarvsskade på Regionshospitalet Viborg.