Usynlig er ikke lig med lille

De fleste nyskadede kan gå i et eller andet omfang, men kan have en række "usynlige" følger som f.eks. smerter og udtrætning. Usynlige er imdilertid ikke det samme som små, og derfor kan de give nogle psykologiske udfordringer, som kan være vanskelige at håndtere. Det sættes der fokus på, når RYK afholder temadage for gående rygmarvsskadede som en foreløbig afrunding af informationsprojektet "Rygmarvsskadede med gangfunktion".

Den første afholdes i Aarhus den 26. oktober, hvor 40 rygmarvsskadede og ægtefæller mødes for at få fagligt input og udveksle erfaringer.

Den næste afholdes i Taastrup den 9. november. Tilmeldingsfristen til dette arrangement er i dag, den 16. oktober.

Læs pressemeddelelse om nogle af de gåendes udfordringer her.