Undersøgelse og kontrol - NemSMS

Udeblivelser fra undersøgelser og kontrol koster dyrt og giver ventetid for andre. Med NemSMS på borger.dk sikrer du, at du ikke glemmer dine aftaler med det offentlige, herunder sygehus. Hvis du er tilmeldt NemSMS, får du automatisk en gratis sms med tid og sted, når du fx skal til ambulant kontrol eller anden behandling på sygehus.

Tekst: Birgitte Bjørkman

RYK! magasin har tidligere bragt en opfordring til at overholde aftaler til undersøgelser og kontrol. Og det er fortsat nødvendigt med et opråb om vigtigheden af at overholde sine tider samt afmelde i god tid af hensyn til alle dem, der venter. Fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade og Klinik for Rygmarvsskader meldes der fortsat om et stort antal udeblivelser, hvilket gør ventetiden længere til stor gene for os alle.

Næsten hver femte aftale i ambulatoriet overholdes ikke. Det skaber dyr spildtid og bidrager ikke til at nedbringe ventelisten. Tværtimod. Dermed er vi selv med til at gøre ambulatoriet ineffektivt og kan blive medskyldige i yderligere forringelser for personalet og dermed for os selv. For når vi udebliver fra kontrol er det meget svært at argumentere overfor politikerne, hvorfor der skal ske en øgning af ressourcer til den livsvigtige opfølgning.

Så der al mulig grund til at overholde sine tider. Og nu er der ingen undskyldning for forglemmelser. NemSMS er en fælles, offentlig sms-løsning, hvor du kan registrere dit mobilnummer, så du kan modtage sms-påmindelser fra offentlige myndigheder. Servicen kaldes for NemSMS, fordi det skal gøre det nemmere for dig at huske dine aftaler med det offentlige.
Hvis du er tilmeldt NemSMS får du automatisk en gratis sms med information om din aftale med det offentlige. Skal du fx til ambulant kontrol eller behandling på et sygehus, vil du få en sms-påmindelse om din aftale med information om tid og sted.

Det skal bemærkes, at der er forskel på NemSMS og de sms’er, du kan vælge at få, når du modtager en ny besked i Digital Post. NemSMS er en selvstændig sms-kanal, der er beregnet til fx at påminde dig om aftaler med det offentlige. Hvis du får sms’er, når du modtager en ny besked i Digital Post, er du ikke automatisk tilmeldt NemSMS.
Du kan også tilmelde dig, selvom du er fritaget for Digital Post. Fritagelse fra Digital Post udelukker ikke, at du kan være tilmeldt NemSMS.

Fordelen med NemSMS er, at du ikke glemmer dine aftaler og risikerer at komme bagest i køen til kontrol og behandling. Ikke mindst er vi sammen med til at sikre, at ventetiderne til kontrol og behandling af patienter med rygmarvsskader ikke unødigt forlænges på grund af manglende fremmøder.

Gå ind på borger.dk under NemSMS og registrer dit mobilnummer. Når du har bekræftet via fremsendt kode til dit mobilnummer, modtager du fremover sms’er med besked om tid og sted forud for din aftale med det offentlige.