Udredningsarbejde i Vest uden visioner

RYK har modtaget svar fra Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland vedr. sit
høringsbrev om Det Nye Universitetshospital i Århus (tidligere benævnt Masterplanen). RYK påpegede i sit brev et ønske om etablering af et spinalcenter på Skejby Mark med samling af såvel
anæstesi-intensiv-operationsfunktioner som ergo- og fysioterapi.

I svaret fra Regionen fremgår det, at forslaget rækker ud over den aktuelle planlægning af Det Nye Universitetshospital i Århus, idet etablering af et spinalcenter er en grundlæggende strukturændring
i Region Midtjylland. Som følge af RYKs henvendelse vil sundhedsplanlægning i Region Midtjylland tage initiativ til, at der igangsættes et udredningsarbejde med henblik på en langsigtet
plan inden for behandlingsområdet rygmarvsskadede. I udredningsarbejdet vil der blive set på, hvordan nye behandlingsformer eventuelt ændrer behandlingsforløbene. I dette udredningsarbejde
bør RYK være en naturlig part, mener Anders J. Andersen, som står uforstående over for, at Regionen i sit svar i øvrigt stiller spørgsmålstegn ved om placering af langvarige rehabiliteringsforløb på et universitetshospital er rigtigt.

- Social- og Sundhedsstyrelsens redegørelse fra 1994, hvor RYK i øvrigt deltog, konkluderede, at den fremtidige tilrettelæggelse af behandling af rygmarvsskadede bør pege på spinalcentre som
optimal indsats. Med et øje til flytningssagen i Østdanmark er Anders J. Andersen ikke optimistisk.
- Jeg er bange for, at de sidste 20 års møjsommeligt opnåede resultater i tilrettelæggelsen af behandling af rygmarvsskadede nu skydes i sænk af nogle teknokrater både i Øst og Vest uden mål
og visioner. I en lang række lande i EU og USA har man for længst erkendt, at etablering af spinalcentre giver de bedste behandlingsresultater.