Udeblivelser koster og giver ventetid for andre

Det skulle ikke være nødvendigt med et opråb om vigtigheden af at overholde sine tider til undersøgelse og kontrol og afmelde i god tid af hensyn til alle dem, der venter. Men både fra Vestdansk Center for Rygmarvsskade og Klinik for Rygmarvsskader meldes der om et stort antal udeblivelser til undersøgelser og kontrol, hvilket gør den i forvejen lange ventetid længere til stor gene for os alle.

Tekst: Birgitte Bjørkman

Sidst jeg var til urologisk kontrol på Glostrup Hospital, blev jeg rigtig ærgerlig over af at høre personalet på den pågældende afdeling fortælle, at mange kontrolpatienter blandt rygmarvsskadede udeblev eller meldte afbud samme dag. Den dag sad vi blot to i venteværelset. Der var afsat tid og personale til fem, men de tre øvrige havde meldt afbud eller udeblev.
Personalet fortalte, at afdelingen har afsat tre af ugens dage til kontrolpatienter med rygmarvsskader til renografi og CT scanning. Om morgenen gør man klar til at modtage de indkaldte kontrolpatienter med rygmarvsskade. Der er kapacitet til at modtage fem patienter, men ofte møder i gennemsnit kun 2-3 patienter op. Øvrige aflyser eller helt udebliver, og udeblivelser var hyppigt.

Et stort problem

Problemet med udeblivelser bekræftes af Klinik for Rygmarvsskader.
- Det er et problem, at patienter udebliver fra undersøgelser, f.eks. til nyrefunktionsundersøgelser på Klinisk fysiologi, hvor der i forvejen er pres på. Det giver os også udfordringer med at booke en ny tid til vores patienter, så resultaterne kan nå at foreligge til det aftalte ambulante besøg, fortæller ledende oversygeplejerske, Hanne Folden Lindholdt.
- Vi har også mange udeblivelser og meget sene afbud i vores ambulatorier. Desværre ofte så sene afbud, at vi ikke har mulighed for at booke andre patienter. Det giver et stort pres på vores ambulatorier, både de lægefaglige- og tværfaglige ambulatorier, påpeger Hanne Folden Lindholdt.
- Når en patient udebliver fra en undersøgelse, kan vi ikke udnytte tiden eller personalet, der er afsat, til en anden patient. Dertil kommer, at den pågældende patient skal bookes til en ny tid. En tid, som skulle have været brugt til en anden patient. Det skaber ventetid og er medvirkende til, at det kan være svært at overholde de ønskede tidsintervaller i forhold til kontrol og ambulante besøg, påpeger Hanne Folden Lindholdt og fortsætter:
- Derfor er det beklageligt, at vi i perioder oplever, at der er udeblivelser og sene afbud svarende til ca. 20%.
Fra Klinik for Rygmarvsskader opfordrer man til, at man husker at melde afbud.
- Det giver os mulighed for at indkalde andre patienter, så de kan få glæde af den afsatte tid i ambulatoriet, fortæller Hanne Folden Lindholdt.

I vest

Samme billede tegner sig på Vestdansk Center for Rygmarvsskade. Her er tilbagemeldingen også bekymrende. Klinikchef Rikke Middelhede fortæller, at de har oplevet at have ni patienter, der udeblev uden afbud over en periode på tre måneder.
- Det svarer til tre hele arbejdsdage. Det er rigtig ærgerligt, for når patienterne melder afbud er det ofte med så kort varsel, at det ikke er muligt at få en ny patient ind til samme dag eller dagen efter.
Med en hurtig udregning kan vi hurtigt slå fast, at det koster og samtidig bidrager til en forlængelse af ventetiderne.

Frustrerende

Det er trist at erfare, ikke mindst set i lyset af efterårets debat i RYK om besparelser og uacceptable ventetider. Udeblivelser og hyppige aflysninger er ikke blot dyrt – og naturligvis også frustrerende for personalet – men det er høj grad med til at øge den i forvejen lange ventetid, der er til den livslange kontrol.
I RYK ser man derfor også med stor bekymring på de mange udeblivelser uden afbud:
- Det er meget frustrerende, når vi samtidig ved, at der er nogle, der venter meget længe på at komme til vigtig kontrol, fortæller næstformand i RYK, Mikkel Bundgaard og fortsætter:
- Det er ganske enkelt ikke i orden, og RYK opfordrer derfor medlemmerne til at melde afbud, såfremt man ikke har mulighed for at møde op.
RYK har gennem alle årene kæmpet for at optimere den livslange opfølgning på rehabilitering, hvilket forstærker frustrationen hos RYK:
- Alle ved, at budgetterne i sundhedsvæsenet konstant beskæres. Når vores medlemmer udebliver fra kontrol, bliver det derfor meget svært for os at argumentere over for politikerne, at der skal ske en øgning af ressourcerne til den livsvigtige opfølgning, påpeger Mikkel Bundgaard.

Opfordring til øgede tiltag

Det offentlige sygehusvæsen har også et ansvar og bør bl.a. imødekomme problemet med en optimering af information og service. Når jeg f.eks. online booker en tid hos min frisør, får jeg få sekunder efter en bekræftelse på SMS. Dagen før min tid, modtager jeg en påmindelse, og igen samme morgen tikker der en påmindelse ind på min telefon. En tid hos min tandlæge tikker også ind på SMS dagen før.
Jeg vil opfordre de pågældende afdelinger til at overveje og implementere tiltag til øget information, bekræftelse af tid på SMS og ikke mindst gøre opmærksom på, at udeblivelser samt aflysning uden væsentlig grund betyder fordyrelse af kontrolindsatsen og forlængede ventetider for alle andre.
Ovenstående tiltag er enkle og vil sammen med en øget bevågenhed med garanti nedsætte antallet af udeblivelser og afbud betragteligt.

Jeg ved, at der kan være gode grunde til, at man må melde afbud samme morgen, men udeblivelser er absolut uacceptable. Derfor dette opråb. Så kære læsere. Overhold din tid og afmeld i god tid af hensyn til alle dem, der venter.