Træning

Foto: Lasse Thulstrup

Genoptræning og vedligeholdelsestræning

I forbindelse med en rygmarvsskade er der ofte behov for genoptræning. Denne kan ske på et af de to genoptræningssteder for rygmarvsskadede i Danmark: Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) i Viborg og Afdeling for Rygmarvsskader (AFR) i Hornbæk. Genoptræning kan også ske hos en privatpraktiserende fysioterapeut afhængigt af, hvor stort behovet er.

Efter genoptræningen har de fleste rygmarvsskadede behov for livslang vedligeholdelsestræning.

Træningsteknikker

Det gælder for al træning, at den skal tilpasses den enkelte rygmarvsskadede.

Når den rigtige træningsform er fundet, er det vigtigt at respektere kroppens signaler for at undgå overtræning. Det kan være svært at vide, hvad der udløser hvad. For at afdække det, kan en dagbog over daglige aktiviteter og fysiske reaktioner være en god ide.

Kroppen har brug for både hvile og træning, og det kan kræve lidt arbejde at finde det rette niveau.

Eksempler på træningsteknikker:

  • Styrketræning med belastning, enten frie vægte eller i maskiner.

  • Kredsløbstræning, hvor pulsen kommer op (man skal ikke kunne tale, mens man træner). Det kan f.eks. foregå ved cykling, crosstrainer, svømning, gang og trappetræning.

  • Træning i dagligdags færdigheder, f.eks. rejse/sætte sig, tage tøj af og på, børste tænder, gå på gaden med de forhindringer, det bringer osv.

  • Stabilitetstræning f.eks. ved hjælp af en stor træningsbold, pilates og bækkenbundstræning for at styrke muskulaturen i underliv både ved urininkontinens og analinkontinens.

  • Udspændingsøvelser, enten med hjælp af en fysioterapeut eller ved egen hjælp, for at forebygge stramme muskler og fejlstillinger i led (Kontrakturprofylakse). Det vil sige, at man bibeholder ledbevægeligheden, så manglende bevægelighed ikke forhindrer de aktiviteter, man gerne vil lave.

  • El-terapi (neuromuskulær el-stimulation, NMES), hvor delvist lammet muskulatur stimuleres til at yde mere.

  • Træning i Lokomat (muligt på VCR)Lokomat

  • Træning med exoskelet (muligt på AFR)

Det er ikke alle teknikker, der er relevante for alle rygmarvsskadede.

Genoptræning på VCR og AFR

Vestdansk Center for Rygmarvsskade (VCR) og Afdeling for Rygmarvsskader (AFR) er begge højtspecialiserede indenfor behandling og rehabilitering af mennesker med rygmarvsskade.

Behandlingen kan foregå ambulant eller ved indlæggelse. Indlæggelse kan have en varighed af få uger til flere måneder afhængigt af behov. I visse tilfælde sker indlæggelse på patienthotel (kun i Viborg).

Rygmarvsskadede kan henvises til et af disse steder, hvis der er behov for en specialiseret, tværfaglig behandling. Henvisningen kan ske i forbindelse med en akut skade eller på et senere tidspunkt. Om rygmarvsskaden er medfødt, f.eks. rygmarvsbrok, eller er opstået for mange år siden er ikke afgørende for, om VCR og AFR kan tilbyde behandling.

Henvisning skal ske via egen læge eller læge på et sygehus. Skyldes rygmarvsskaden en medfødt lidelse eller sygdom, kan der henvises, når behovet for behandling opstår.

Læger kan kontakte VCR og AFR, hvis der er usikkerhed om, hvorvidt behandling og/eller kontrol et af disse steder er et relevant tilbud.

På VCR og AFR gives tværfaglig behandling fra bl.a. læger, psykologer, fysio- og ergoterapeuter samt socialrådgivere.

VCR og AFR tager hånd om patienternes samlede situation. Udover egentlig genoptræning handler det bl.a. om blære-, tarm- og seksualfunktion og smerter samt psykologiske og sociale forhold.

Der er fokus på, at hele hverdagen skal kunne fungere, og genoptræningen foregår hele dagen. Det vil sige, at alle de funktioner, der udføres, opfattes som træning.

I fysioterapien og ergoterapien modtager patienterne individuel behandling, de deltager på diverse hold og har selvtræning. Som nytilskadekommen afprøves alle almindelige hverdagsting, så den enkelte får en viden om egen krop i den nye situation.

For at undgå overbelastningsskader læres teknikker, der hjælper med til at skåne kroppen. Det kan være at indøve en mindre belastende måde at gå, at bruge diverse hjælpemidler korrekt eller at lære nye teknikker, der kan kompensere for den nedsatte funktionsevne.

Har en patient f.eks. mange bekymringer vedrørende fremtiden, boligen, kæresten, arbejdet og lign., er der en risiko for at opleve en forværring af smerter og spasticitet. I samarbejde med terapeuterne arbejder man hen imod at kunne tackle sin situation, så man forstår, hvad der udløser smerter eller spasticitet, og hvad der gavner.

En del af træningen bruges derfor på at lære sin ”nye” krop at kende og dermed forstå de signaler, kroppen sender.

Træningsmuligheder hjemme

Det er vigtigt for alle mennesker at holde sig i form, men hvis man som rygmarvsskadet vil bibeholde sine funktioner, er det om muligt endnu mere vigtigt. Samtidig er det dog vigtigt at prioritere, idet den samlede mængde energi, som man har til rådighed, er begrænset. Man bør derfor bruge sin energi på de ting, der giver værdi for en selv.

I forbindelse med indlæggelse på VCR eller AFR kan der laves en genoptræningsplan til kommunalt regi inden udskrivelsen. Kommunen indkalder til fysioterapi, som man kan gå til, indtil det vurderes, at man er færdigtrænet. Tilbuddene er meget forskellige fra kommune til kommune.

Rygmarvsskadede kan henvises til vederlagsfri fysioterapi af egen læge, hvis de er afhængige af et hjælpemiddel. Er man ikke det, kan man vælge at betale selv. Det kan være en fordel at vælge en fysioterapeut, der har et træningscenter.

PTU i Rødovre og Risskov tilbyder i visse tilfælde træning.

Er man i stand til at benytte et lokalt trænings-/fitnesscenter, kan dette også være en mulighed.

Hvor meget skal der trænes? 

Vedligeholdelse af opnåede funktioner, styrke og udholdenhed kræver livslang træning. 

Det er ikke altid nok at træne to gange om ugen hos en fysioterapeut eller i træningscentret, men alt det, man gør resten af tiden, tæller også med i den samlede træningsmængde.

Træningen skal være varieret, så man ikke år ud og år ind laver samme øvelser. Nogle kan have glæde af at skifte fysioterapeut en gang imellem for at prøve noget nyt.