Tilgængelighed: Når adgang på hjul går foran

Tekst: Birgitte Bjørkman

 På Storegade i Stege på Møn lå byensapotek i en gammel og fredet ejen­dom. Og her havde det ligget i 300 år.Med sine mange trin helt utilgængeligfor kunder i kørestol.Det har altid naget Anders J. Andersen,der er vokset op på Møn, men nu erdet historie. I januar flyttede apote­ket fra Storegade nr. 48 lidt længereop ad gaden til nr. 6 i den gamlekøbmandsbutik.­ Der har været en del lokal diskus­sion om at flytte ét af landets ældsteog oprindelige apoteker, fortællerAnders J. Andersen, der er formand forVordingborg Handicapråd.Den nyansatte apoteker Birgitte Eger­berg Carlsen tog den store beslutningog kunne i januar byde velkommen iSteges nye apotek, der er i plan medgaden.­ Det er glædeligt, at apotekeren harskubbet kørestolen foran i sin argumen­tation, fortæller Anders og beretter omdet store banner, der hang foran detkommende apotek.­ Sjovt, hvis nogen skulle savne humori­stisk sans.Anders bor selv i Vordingborg og herkan man forledes til at tro, at byenogså har humoristisk sans. Men skiltet

”Klokke – ekspedition af kørestolsbru-gere”

er ikke en joke, forsikrer Anders.­ Den er god nok. Her kan man sidde ogvente på at blive ekspederet ved sidenaf hundekrogen, fortæller Anders, dernu overvejer at køre den 50 kilometerlange omvej til Stege Apotek.­ Det er imidlertid ikke en varig løsning,slutter Anders, der håber, at apoteketi Vordingborg vil lade sig inspirere af Stege Apotek.

Hotel i London

Hotel President er et syvetagers, tre­stjernet mellemklas­sehotel, der er beliggende centralt i Bloomsbury i London.Tilgængeligheden er forholdsvis god, og hotellet råder overen håndfuld værelser, der vil tilgodese de fleste kørestolsbru­geres behov.Handicapværelserne er forholdsvis store og udstyret med toenkeltsenge på hjul, så de er lette at flytte rundt med. Til gen­gæld kan hjulene være en udfordring, hvis man skal stemmefra stol til seng. Badeværelset er udstyret med armstøtter påbegge sider af toilettet, og ved bruseren kan man køre helthen til et klapsæde på væggen. Der findes nødkald både vedtoilet og seng. Rejser man som handicappet alene, betales derfor et enkeltværelse. Største minus er de tykke gulvtæpper påbåde værelse og gange, som kan gøre det hårdt at manøvrerestolen. Restaurant og bar findes i stueetagen. Fra vestibulener der adgang til frisørsalon og kiosk.Et problem er et 10 cm højt trin fra fortov ind i hotellets vesti­bule. Der er ganske vist en klokke, hvor man kan tilkalde assi­stance, men den kan man først nå, når trinet er forceret. Jeghar derfor tastet nummeret ind på min mobil og ringet tilreceptionen, hvorefter der straks kommer én med en rampe.Hotellet ligger ca. 150 m fra undergrundsstationen RussellSquare (Piccadilly Line), der har elevator, og ca. 100 m fra bus­stop mod bl.a. Oxford Street, Trafalgar Square og Themsen.

Scandic-  konsekvent tilgængelighedspolitik

På det nyåbnede Scandic Oslo Airportkan kørestolsbrugere komme indpå samtlige 245 værelser. Samtligeværelser fungerer som allergiværelser,og alle offentlige områder på hotellet erallergitilpasset. Her har Scandic forsøgtat tænke på alle former for funktions­nedsættelser, bevægelseshandicap,allergier og nedsat syn eller hørelsemed fokus på både smarte løsninger ogdesign for alle.­ Jeg har ikke set noget hotel i Europa,som har arbejdet så konsekvent medtilgængelighed for alle typer funktions­nedsættelser, som vi har gjort, sigerMagnus Berglund, der er ansat somhandicapambassadør hos Scandic.Der er 25 handicapværelser, hvoraf 20af dem er placeret i stueetagen i tæt til­slutning til konferenceanlæg, restaurantog parkering. På disse værelser kan altnås fra en kørestol – herunder nøglehul,spejle og kroge. Al belysning kan tæn­des og slukkes fra de højderegulerbaresenge, og varmen kan reguleres vedhjælp af tv’ets fjernbetjening.Til gæster i kørestol er der en nedsæn­ket receptionsskranke og el­udtag ilobbyen til lettilgængelig opladning af el­drevne kørestole. Man kan naturligvisnå morgenmadsbuffeten fra en kørestolligesom man i gangarealerne kan nåbrandslukkerne fra kørestolshøjde.­ Vi ønsker, at alle gæster, uanset handi­cap skal føle sig velkomne, og de skal fåsamme valuta for pengene som gæster,der ikke har funktionsnedsættelser.

Se scandichotels.com.

 Frisør med flot toilet

På Islands Brygge finder man nokKøbenhavns eneste frisør med et køre­stolsegnet toilet. Og var det ikke for etvennepar, hvor manden er blevet køre­stolsbruger, havde indehaveren, CharlotteSaxkjær nok heller ikke tænkt tanken, dahun overtog lejemålet sidste år. Det ind­rømmer hun, da jeg spørger til salonensfine, store toilet med håndgreb på beggesider.Salonen er åbnet i helt nye lokaler medniveaufri adgang i et moderne lejligheds­kompleks, der ligger ved havnefronten.­ Hvis jeg ønskede kundetoilet, skulle jegselv indrette det, og det faldt mig derfornaturligt at indrette det egnet for køre­stolsbrugere, fortæller Charlotte Saxkjær,der tog kontakt til Københavns teknik­ ogmiljøforvaltning og fik tegninger tilsendt.­ Det var vigtigt for mig, at målene blev derigtige.Dem skænkede hun til gengæld ikkeen tanke, da disken blev bygget.Kortautomaten er placeret for højt, ogdet ærgrer Charlotte sig også over.­ Der er mange ting, der skal indtænkes.For mig har det været en god øjenåbner.Salon Saxkjær byder indenfor i et stort ogrummeligt lokale. Her er god plads til for­flytning til massagestolene ved vaskene,og Charlotte kan desuden tilbyde, atman sidder i egen stol ved vasken. Til detformål har hun et flytbart vaskeskjold.Til klippeoplevelsen kan tilføjes salonensudlån af Ipad til sine kunder, så man kanvære online, imens man bliver klippeteller sidder med farve i håret.

Du finder info om Salon Saxkjær påsaxkjaer.dk eller kontakt på tlf. 32 96 4343. Find også info på tbasen.dk