Tilgængelighed: En by for alle

Tekst: Gunnar Evers

 

Under dette slagord åbnede Teknik- og Miljøborgmester Klaus Bondam den 23. august strækningen fra

Københavns Hovedbanegård til Metrostationen på

Kgs. Nytorv. Strækningen er første led i bestræ-

belserne på at gøre København til en hovedstad, der

er tilgængelig for alle.

 

 

Starten lovede ikke specielt godt for RYK!s udsendte. På vej til åbningen af

byens første tilgængelighedsrute parkerede jeg ved Tivoli’s hovedindgang, hvor ruten

netop passerer forbi. Men

fortovet på strækningen

frem til Rådhuspladsen skrå-

ner voldsomt til stor gene -

selv om det er én af de ting,

man forventer udbedret.

Den formelle åbning

I sin tale fremhævede borgmester Klaus Bondam, at

strøgforbindelsen er det første synlige resultat af Forvaltningens indtænkning af

tilgængelighed som et væ-

sentligt element i byens renovering. Han pegede på, at

der nu ligger et arbejde i at

få etableret kontakt til de erhvervsdrivende, så det også

bliver muligt at komme ind i

butikker og restauranter på

strækningen.

Efter borgmesterens tale fik

formand for Dansk Handicap

Forbund, Susanne Olsen ordet. Hun udtrykte sin glæde

over, at kommunen nu tager

tilgængeligheden alvorligt og

har ansat en tilgængelighedskonsulent og udarbejdet

en handleplan for området.

Ikke de store forandringer

Efter arrangementet fulgte

RYK!`s udsendte fotograf og

skribent en del af den nyåbnede rute - indtil et voldsomt

regnvejr fik os til at krybe i

skjul. Vi havde svært ved at

se de store forandringer,

men der er udjævnet niveau forskelle på Strøget, og der

er ledelinier. Men vi passerede også strækninger af Strø-

get, hvor ledelinier mangler.

Og selv de steder, hvor belægningen er nyanlagt helt

ind til husfacaderne, er der

ikke gjort noget for at udligne niveauforskelle til butikkerne. Asfaltpølser undgår vi

heller ikke. Af økonomiske årsager har kommunen, i følge

Janus S. Møller, valgt fortsat

at bruge ”asfaltpølser” fremfor nedsænkede kantstene

ved de overgange, hvor niveauforskellen ikke er for høj.

Fravær af toiletter

Kommunen planlægger at

etablere 15 nye, offentlige

toiletter i København, men i

følge kommunens hjemmeside er der ikke planer om, at

bare ét enkelt af dem skal

placeres på strækningen

mellem Kgs. Nytorv og Hovedbanegården. Så der vil

fortsat kun være et offentligt

handicaptoilet (på Rådhuspladsens busterminal) på

den nyåbnede tilgængelighedsrute.

I de kommende år vil flere

strøggader blive renoveret.

Næste projekt er strækningen Amagertorv til Christmas Møllers Plads, og derefter følger Købmagergade.

Projekterne er udarbejdet i

samarbejde med firmaet Via

Trafik og er godkendt af handicaporganisationerne.