Tilgængelighed: En by for alle

Tekst: Birgitte Bjørkman

Tilfældige tilgængelighedsindsatser frem for konsekvent tilgængelighedspolitik præger bybilledet i landets hovedstad. Men Københavns Kommune lover nu, at de går i gang med

at anlægge den første rute i et net af ”tilgængelighedruter”.

 

 

 

”København skal være en tilgængelig

by, hvor alle borgere med og uden midlertidige eller varige funktionsnedsættelser har reel bevægelsesfrihed og

nemt kan færdes og være en aktiv del

af bylivet i København.” Det meddeler

Teknik- og Miljøforvaltningen i København i en pressemeddelelse.

Det er lidt af en opgave, for tilgængeligheden i landets hovedstad glimrer, efter

redaktrisens vurdering, med fravær i

bybilledet. Mange års mangel på politisk vilje og engagement er alt for synligt for dem af os, der færdes på hjul i

byens gader. De mange tilfældigt hældende og i øvrigt grimme ”asfaltpølser”

afslører lige så tilfældige tilgængelighedsindsatser frem for nødvendig, konsekvent tilgængelighedspolitik, der rækker ud over borgmester- og embedsskrivebord.

Men Københavns Kommune lover nu,

at de går i gang med at anlægge den

første rute i et net af ”tilgængelighedruter”, der skal gøre byen nemmere at

færdes i. Ruten begynder ved udgangen fra Hovedbanegården ved Bernstoffsgade. Herfra går den langs begge

sider af Bernstoffsgade til Vesterbrogade (på begge sider) og videre til Rådhuspladsen. På Rådhuspladsen går

ruten både på langs og på tværs af

pladsen og hen til busterminalen i pladsens nordlige del. Ruten fortsætter

hele vejen gennem Strøget til Kgs.

Nytorv.

Konkret betyder det, skriver Teknik- og

Miljøforvaltningen, “at en del af fortovene og brostensbelægningerne bliver

lagt om, og at der kommer flere ramper, så det bliver nemmere at komme

fra gade til fortov”.

RYK!s redaktion vil minde forvaltningen

om, at det ikke hedder ramper med

stor risiko for, at det er synonymt med

de førnævnte, ufarbare ”asfaltpølser”,

der er sprøjtet ud på gaderne i mange

danske byer. Barcelona og andre europæiske storbyer har for længst indført

nivellerede overgange som integreret

standard i bybilledet.

Den første tilgængelighedsrute forventes færdig i august. Den næste tilgængelighedsrute bliver etableret i Købmagergade, når Københavns Kommune

går i gang med at renovere gaden i

2009.

RYK! er klar til at indtage den første

rute, og vi ser frem til at bringe en opløftende reportage i dette blad om

uhindret adgang; også til rutens mange

butikker, banker og cafeer.

 

 

 

Nyt bygningsreglement

Det har været længe undervejs og

har derfor også skiftet navn. Det

skulle egentlig have heddet BR07 og

være udkommet i efteråret, men nu

er det her med navnet BR08.

Tekst: Thomas Gertz

Bygningsreglementet 08 er et moderne reglement, der bygger på den borgerlige regerings politik om, at det skal

være enkelt og frit samtidig med at en

stribe krav skal være opfyldt. Før var

der to reglementer; et for småhuse og

et for alle andre bygninger. Nu er de

samlet under et.

Tidligere var der mange målbare krav

til isolering, materialer osv. Størstedelen er blevet ændret til funktionskrav,

så nu skal et hus opfylde nogle krav

om, hvor meget energi, der må bruges

til opvarmning, men det er frit på hvilken måde kravene opfyldes. Der er

større krav til energiforbrug, klima, miljø og tilgængelighed samtidig med, at

det er forsøgt at gøre det hele lidt enklere.

På tilgængelighedsområdet er de fleste

målbare krav bibeholdt. Der har man

heldigvis indset, at det ikke må være

op til bygherren eller arkitekten at beslutte, hvor meget en kørestol fylder og

hvor stejl en rampe må være.

Bygningsreglementet suppleres af en

SBI-anvisning, som har fået ca. 80% af

alle kravene fra DS3028 med.

DS3028 var indtil da det bedste bud

på en fælles forståelse af, hvad tilgængeligt byggeri er, så det er et meget

stort skridt i den rigtige retning.

BR08 trådte i kraft den 2. februar.

Frem til 1. august 2008 bestemmer

bygherrerne selv, om de vil arbejde

efter det hidtidige reglement eller

BR08.