Tilgængelighed: Øget fokus på tilgængelighed

Arkitektskolen, KADK vil i samarbejde med Bevica Fonden styrke forskning og uddannelse i arkitektur for mennesker med bevægelseshandicap med forskningsprojektet ”Universelt design og tilgængelighed for alle: arkitektur, byer og rum”. Indsatsen støttes med en millionbevilling fra Bevica Fonden.

Tekst: Birgitte Bjørkman 

”Vestled” ved Hvide Sande er en belægning, der bugter sig fra parkeringsplads over klitten til stranden. Belægningen gør, at alle uanset fysisk formåen kan få adgang til stranden. Den er en teglstensflade udformet  i røde tegl og indrammet af en støbt betonkant. Ved foden af klitten er en bronzeskulptur som et billede på en sammenrullet horisont. Skulpturen fungerer samtidig som en siddemulighed.

Sammentænkning

Vestled er et eksempel på, hvordan tilgængelighed og et stærkt arkitektonisk greb kan tænkes sammen. Det er denne sammentænkning, som KADK nu får mulighed for at sætte øget fokus på efter at have fået tildelt en bevilling på knap fem miollioner kr. fra Bevica Fonden til forskningsprojektet ”Universelt design og tilgængelighed for alle: arkitektur, byer og rum”.
Grundtanken i projektet er, at inklusion og tilgængelig skal integreres i arkitekturen som en helt naturlig del af processen af at designe ny arkitektur, hvor forskellige funktionelle krav bliver indlejret i gode, helhedsorienterede løsninger fra starten af. Fagleder på Arkitektskolen Peter Thule Kristensen fortæller:
- Jeg er utrolig stolt over den flotte bevilling fra Bevica Fonden. Det er startskuddet til et øget fokus på, hvordan vi som arkitekter og designere kan være med til at forbedre forholdene for mennesker med for eksempel bevægelsesudfordringer, og hvordan en bedre forståelse for deres udfordringer kan anfægte vores vaneforestillinger om, hvordan rum tænkes til gavn for hele samfundet.

Styrket fokus

I Bevica Fonden ser man frem til samarbejdet med KADK og glæder sig over skolens engagement:
- Der er behov for at styrke fokus på og viden om tilgængelighed i arkitektuddannelsen, hvis de kommende arkitekter skal tænke tilgængelighed ind som en naturlig arkitektonisk parameter. Tilgængelighed skal ikke være et ”add on” men en ligeværdig løsning, der gælder for alle, siger fondens direktør Marianne Kofoed.
I forbindelse med projektet bliver der oprettet en adjunktstilling, som efterfølges af et lektorat, og der bliver tilknyttet en international gæsteprofessor med spidskompetence inden for området. Det er samtidig planen at igangsætte to  erhvervs-ph.d.-forløb og dermed også sikre, at projekterne får en tæt forbindelse med danske arkitektvirksomheder. Projektet er planlagt til at vare syv år.

Den nye viden skal på sigt integreres i Arkitektskolens undervisning, både på bachelor- og kandidatniveau, og vil indgå i tværgående undervisningsmoduler, workshops med andre uddannelsesinstitutioner eller uddannelsesforløb.

 

FAKTA:

”Universelt design og tilgængelighed for alle: arkitektur, byer og rum” bygger på en længere forskningsindsats inden for boligområdet på KADK og senest det skandinaviske netværk ”Form til Velfærd”, som blev etableret i 2011. Projektet kommer også til at spille sammen med et andet nyt forskningsprojekt på KADK, ”APEN” (Activity- and health-enhancing Physical Environments Network). Forskning i arkitekturens rolle i de skandinaviske velfærdssamfund bliver desuden et satsningsområde i KADK’s nye forskningsplan 2016-19.
Projektet forankres i en styregruppe med deltagelse af KADK, Danske Handicaporganisationer og Bevica Fonden. I regi af KADK bliver projektet forankret på Institut for Bygningskunst, By og Landskab og Institut for Bygningskunst og Design. Du kan læse mere om institutterne her: kadk.dk/institut/bygningskunst-og-landskab og kadk.dk/institut/bygningskunst-og-design