Testamente

RYK modtager med stor taknemmelighed gaver i form af arv

Ønsker du at testamentere en del af din formue til RYK, skal du oprette et testamente. Et testamente skal opfylde en række strenge formalia for at være gyldigt. Vi anbefaler, at man får hjælp fra en advokat og opretter et såkaldt notartestamente. På den måde undgås senere tvivlsspørgsmål. Oprettelse af et simpelt testamente koster ikke alverden.

Det skal udtrykkeligt fremgå af testamentet, at det er "til fordel for aktiviteter i RYK – Rygmarvsskadede i Danmark, en specialkreds i Dansk Handicap Forbund."

OBS!

Juridisk set er RYK ikke en såkaldt selvstændig juridisk person, men en specialkreds (underafdeling) i Dansk Handicap Forbund. Dansk Handicap Forbund er som velgørende forening fritaget for arveafgift og nyder godt af fradragsregler for gaver. Som en del af Dansk Handicap Forbund er bidrag til RYK underlagt de samme gunstige regler. For at man ikke senere skal få problemer med myndighederne om fradragsretten eller arveafgiften, skal det udtrykkeligt fremgå, at testamentet er "til fordel for aktiviteter i RYK – Rygmarvsskadede i Danmark, en specialkreds i Dansk Handicap Forbund."

Det kan være en fordel at betænke RYK

Da RYK er fritaget for arveafgifter kan der være en økonomisk fordel i at tænke RYK med i testamentet. Se mere her

Spørgsmål

Du er meget velkommen til at kontakte kasserer Christian Sørensen, hvis du har spørgsmål eller blot ønsker en uforpligtende snak om testamente. Du kan også sende en e-mail til info@ryk.dk