Temadage for gående

Temadage om psykologiske udfordringer

I efteråret 2013 afholdt RYK to temadage om de psykologiske udfordringer, man kan have som gående rygmarrvsskadet. Temadagene var en del af informationsprojektet "Rygmarvsskadet med gangfunktion", som også består af en artikelsamling og en folder.

Læs artikel om temadagene i RYK! 4-2013.

Temadage om de psykiske følger af en inkomplet rygmarvsskade

I april 2010 afholdt Johnny Walker to temadage om de psykiske følger af en rygmarvsskade. Arrangementerne blev afholdt i henholdsvis Århus og Ballerup og var meget velbesøgte. 
Læs artikel fra RYK! 2-2010

Temadage om den sociale lovgivning

Johnny Walker afholdt i september og oktober 09 to temadage om den sociale lovgivning i henholdsvis Kolding og Ballerup. 

Temadage om vedligeholdelse af gangfunktion og behandling/forebyggelse af slidskader

Den 17. januar 09 afholdt Johnny Walker en temadag i Viborg for gående rygmarvsskadede. Dagen handlede om, hvordan vi bevarer vores gangfunktion bedst muligt og forebygger slidskader. Et lignende arrangement blev afholdt i Hornbæk den 18. april. Læs artikel fra RYK! 1-2009.