Tak

Dette projekt er finansieret af midler fra Bevica Fonden og Jascha Fonden. Tak for støtten.

Vi ville aldrig have kunnet skrive artiklerne, hvis ikke det havde været for de fagpersoner, der har øst ud af deres viden og de rygmarvsskadede, der har fortalt deres historie og delt tanker, følelser og oplevelser med os. Vi skylder jer en stor tak.

Projektet er realiseret i kraft af en masse menneskers ulønnede arbejdskraft. RYK vil gerne takke alle, der på en eller anden vis har stillet tid og kompetencer til rådighed. Uanset indsatsens karakter og omfang har den været værdsat og nødvendig for hele projektets gennemførelse.