Svar fra Sundhedsminister Bertel Haarder

Kan læses i vedhæftede pdf