Sundhedspolitik: Foretræde i Folketinget

Tekst: Birgitte Bjørkman

RYK har haft foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg om sygehusbyggeri for mennesker med rygmarvsskade. Ved foretrædet appellerede RYK til, at regering og Folketing træffer foranstaltninger til etablering af to spinalcentre i Danmark.  

RYK mødte op på Christiansborg den 15. april til foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg. De lidt over 15 minutter var afsat til fremlæggelse af RYKs ønsker til den fremtidige behandling af mennesker med rygmarvsskader. RYKs budskab var klart: Politikerne blev opfordret til at oprette to spinalcentre i Danmark efter international standard; et på Rigshospitalet og et på Skejby Sygehus. - Viden og beslutningsgrundlag er til stede, og eksperterne er enige om, at samlet behandling af landets rygmarvsskadede er bedst. Og sådan har det været i mange år. Senest bekræftet af regeringens Ekspertpanel, fortæller sundhedspolitisk konsulent I RYK, Anders J. Andersen. Overladt til regioner I dag er behandling af 3.000 rygmarvsskadede overladt til regionspolitikeres forgodtbefindende - på trods af en mangeårig anbefaling fra Sundhedsstyrelsen og senest regeringens Ekspertudvalg om samlet specialiseret behandling. Under de afsatte 15 minutter skulle konsekvenserne derfor ridses op kort og præcist: At vi som rygmarvsskadede ikke kommer ind i det optimale behandlingsforløb. Historisk chance Efter foretræde ser Anders J. Andersen positivt på sagen. - Vi havde et godt foretræde. Udvalget viste interesse for vores sag, og der var en god spørgelyst fra de enkelte medlemmer af Sundhedsudvalget. Det har efterfølgende skabt gode kontakter til politikere på tværs af partierne. Men det er jo en langsommelig proces. Det er RYKs håb, at regeringen vil lytte til de anbefalinger, som regeringens Ekspertudvalg har givet, og ikke investere i sygehusbyggeri, der er kortsigtet og i strid med eksperters anbefalinger. - Det er nu, vi har en historisk chance. Når man har besluttet at udbygge Skejby Sygehus med alle højtspecialiserede funktioner, er det eneste rigtige at oprette et spinalcenter her. Og vender vi os mod øst er det stik imod ekspertudtalelser, at regionen flytter rehabiliteringen til et planlagt nybyggeri i Glostrup og dermed beholder opdeling af akut behandling og rehabilitering samt de mange øvrige specialer, som vi trækker på. De vil nemlig fortsat blive på Rigshospitalet.  

Med sit foretræde for Folketingets Sundhedspolitiske Udvalg opfordrer RYK regering og Folketing til at fremsætte forslag om at afsætte tilstrækkelige midler til etablering af to spinalcentre i Danmark. I foretrædet deltog udover Anders J. Andersen også Ellen Dall og Jens Bo Sørensen fra RYK. Pressemeddelelse og brev til Folketingets Sundhedsudvalg kan læses på ryk.dk.