Sundhed

Mennesker med rygmarvsskade har resten af livet behov for at komme ind på en højtspecialiseret afdeling med specialviden om rygmarvsskader i forbindelse med indlæggelse og anden kontakt til hospital.

Forkert behandling kan give problemer. Brækker en rygmarvsskadet f.eks. et ben, ved personalet på en almindelig skadestue ikke nødvendigvis, at mennesker med rygmarvsskade ikke må få gips om hele benet, fordi de ikke kan mærke tryk og dermed er i risiko for at få tryksår. 

Rygmarvsskader over T6 kan give autonom dysrefleksi (før kaldet autonom hyperrefleksi), hvilket kun specialister kender til.

Og tryksår forebygges kun ved særlig pleje, der kræver særlig viden.

Derfor bør rygmarvsskadede altid argumentere for at blive behandlet på en højtspecialiseret afdeling eller i det mindste kontakte dem for at høre nærmere. Man kan også prøve at få en henvisning via egen læge.

De højtspecialiserede afdelinger ligger primært på Rigshospitalet og Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk samt Aarhus Universitetshospital og Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg. 

Du kan få mere oplysning om frit sygehusvalg på sundhed.dk  og hos patientkontoret i die lokale region.