Spørgeskema

STUDERENDE MED HANDICAP, KOM FREM!

Danske Handicaporganisationer (DH) gennemfører i løbet af maj måned en rundspørge blandt studerende med handicap på universiteterne.

Danske Handicaporganisationer (DH) ønsker at få mere viden om, hvordan de studerende med handicap på universiteterne har det, og hvordan fremdriftsreformen har haft indflydelse på de studerende muligheder for at gennemføre studiet.

Det kan fx være kravene fra fremdriftsreformer eller kan måske handle om manglende tilgængelighed på uddannelsesstedet.

Målgruppen for undersøgelsen er studerende på universiteter med handicap/funktionsnedsættelser (fx ADHD, autisme, gigt, muskelsvind, ordblindhed, sklerose, sindslidelse m.v.).

Interesserede i målgruppen kan deltage i undersøgelsen HER