Storebæltrabat

Storebæltrabat

Ejere med parkeringskort kan tilmelde sig Storebælt Handicap, som er en særlig rabatordning og giver 20 pct. rabat pr. tur over Storebælt foruden den normale 5 pct. BroBizz-rabat. Man skal være opmærksom på, at hvis man benytter en anden bil end den, der er tilmeldt aftalen, vil man blive opkrævet fuld pris på. Hvis man ikke har et parkeringskort, kan man komme med i ordningen, hvis man har modtaget støtte til køb af bil og/eller er blevet fritaget for afgifter ifølge lov om social service. 

For at opnå rabatten skal man have et Brobizz abonnement. Ordningen kan ikke kombineres med øvrige rabatordninger på Storebælt, herunder Storebælts tidsstyrede rabatter. Ansøgning om Storebælt Handicap aftale skal indsendes til DH’s Brugerservice sammen med en kopi af registreringsattesten til den bil, man ønsker BroBizz'en skal bruges til. Ansøgningsskemaet hentes på handicap.dk/brugerservice/storebeltsbroen Har du ikke en Brobizz, skal du først henvende dig hos Brobizz selskabet på brobizz.dk

BB