Stationær håndcykel med et twist

Tekst: Birgitte Bjørkman og Janke Bondam

GameCycle er en kombination afoverkropsøvelser med virtuellespil, der motiverer til træning påen ny og sjov måde. I USA bliverden brugt i rehabiliteringen af bl.a.rygmarvsskadede.

Hvem  har ikke prøvet at sidde og trampe i håndpedalerne ved et arm-ergometer med en bleg

vægfarve foran sig som eneste synsindtryk? Ikke særligt motiverende, hvis man ikke er et udpræget fitnessmenneske. Det er jeg ikke. Men kunne man koble en skærm med virtuelle spil foran, så ville jeg finde trænin- gen langt mere inspirerende. For når man har det sjovt med træning, bevirker det, at man vil træne mere. Det er vist et videnska- beligt faktum. Den mulighed får man med den amerikansk producerede GameCycle, der er en håndcykel med en fladskærm påsat foran.

Cykling med Nintendo

GameCycle kombinerer træning af over- kroppens muskler med spændende spil fra spillekonsollen Nintendo GameCube

(racing). GameCycle fremmer færdigheder

såsom udhol- denhed, balance, styrketræning, stabilitet, hjerte- kar fitness, bevægelses- og motionsræk- kevidde, koordi-

nation og smidighed. Farten på GameCycle

kontrolleres ved at dreje på håndtaget og

styringen kontrolleres ved at tilte håndta- get til højre og venstre. Der er regulerbar modstand, greb til hænderne og regulerbar højdeindstilling, som gør det muligt at tilpasse træningen individuelt. Foruden for- øgelse af modstandsniveau kan man vælge en mere udfordrende retning i videospillet. Styringens side-til-side funktion til brug for spil kan sættes ud af funktion for at efterligne et standard arm-ergometer. GameCycle kan tilpasses til siddende eller stående brug.

Den innovative teknologi har vundet indpas på rehabiliteringsklinikker i USA. Hermed en opfordring til landets rehabili- terings- og motionscentre.

Læs mere på 3rivers.com/gamecycle.php. Se også GameCycle i aktion på: 3rivers.com/ gc_video_library.

php