Spørgeskemaundersøgelser

Spørgeskemaundersøgelser

Lige i øjeblikket har RYK brug for din hjælp i forbindelse med to spørgeskemaundersøgelser.

Den ene handler om kommunernes praksis med hensyn til bevilling af katetre. Svarfristen er mandag den 18. juni. Hvis du er kateterbruger, håber vi rigtig meget, at du vil svare uanset, om du har problemer med bevilling eller ej. skulle du have modtaget to spørgeskemaer med posten (1 fra RYK og 1 fra Astra Tech), skal du naturligvis kun besvare og indsende det ene.

Læs mere her.

Den anden undersøgelse handler om tilknytningen til arbejdsmarkedet for mennesker med rygmarvsskade. Undersøgelsen foregår i flere europæiske lande, og vi er interesserede i besvarelser fra så mange som muligt, både fra personer med og uden tilknytning til arbejdsmarkedet. Svarfristen for denne undersøgelse er onsdag den 20. juni. Alle medlemmer af RYK har modtaget et brev vedrørende undersøgelsen. Du må også meget gerne deltage i undersøgelsen, hvis du ikke er medlem af RYK.

Du kan læse mere her.

Resultaterne af begge undersøgelser skal bruges i RYKs arbejde til gavn for alle mennesker med rygmarvsskade. Vi håber, at du vil bruge lidt af din tid, så vi får så meget relevant viden som muligt.

På forhånd tusind tak for hjælpen!

Lotte Tobiasen
formand