Sommerkursus- en uge med udfordringer

Tekst: Birgitte Bjørkman

Jeg var nem at lokke, for­tæller Martin Dagnæs omdengang han hørte om RYKssommerkursus.Det var ved et RYK arrangementpå Klinik for Rygmarvsskader iforåret 2009, hvor Martin varindlagt efter at have brækketnakken ved en skiulykke i julen2008.­ Det hele var meget nyt formig, og jeg havde et stort behovfor at se andre i el­stol agere ogfinde ud af, hvilke mulighederjeg havde for et aktivt fritidsliv, fortællerMartin.Det var derfor særligt sommerkursetsIdrætshold, Martin blev lokket af.­ Jeg har altid dyrket meget sport, ogjeg vil stadig gerne være idrætsaktiv,fortæller Martin, der bl.a. er tidligerelandsholdsspiller i håndbold og gennemmange år har dyrket kajakpolo i bedsterække.

Alt var en udfordring

På Idrætsholdet fik Martin den inspira­tion, han havde håbet på.­ Det var en fantastisk oplevelse. Denskepsis jeg havde, da vi kom, forsvandthurtigt. Alle var så opsat på, at detskulle blive en god oplevelse. Og bådeinstruktør og hjælpere var meget enga­gerede og gjorde et kæmpe arbejde forat det skulle lykkes.Martins kone Karen Piester, der ogsådeltog på Idrætsholdet, indskyder:­ Der blev gjort alt for, at den enkelte påholdet fik individuelle udfordringer.Hele ugen blev en udfordring forMartin.­ Vi spillede funball og kørestolsrugby,var på orienteringsløb og jeg blev sati en havkajak, hvilket jeg ikkehavde drømt om kunne ladesig gøre, fortæller Martin medbegejstring.­ Godt nok var det Karen, dermåtte ro, men jeg kom påhavet og det var en stor sejr.Også selvom det gjorde ondtat skulle bæres ud og ikke selvkunne bruge pagajen. Men det varsmerten værd.

Tricks med hjem

Martin kunne godt lide den ligefremmeog åbne tone, men husker også en kom­mentar fra en deltager, der bed lidt:­

”Hvorfor sidder du med joggingbukser … du kan da godt klæde dig ordentligt på!”

. Jeg synes, det var en barsk kom­mentar … den kunne have været sagt påen anden måde. Men pointen forstodjeg.Martin påpeger også værdien af at have set andre på sommerkurset fx håndterederes bestik, når de spiste.­ Det har givet mig meget. Jeg fik enmasse tricks med hjem fra ”de gamle”.De mange snakke i løbet af ugen gavdesuden Martin stor indsigt i mulighe­der for hjælpemidler og bilindretning,og om hvordan man lever et liv med enhjælpeordning.For Karen var uge 30 også en godoplevelse.­ Jeg havde ligesom Martin et stortbehov for at se, hvordan andre kla­rer sig. Og så var det et godt afbræk idagene på Hornbæk, hvor Martin stadigvar indlagt … det var dejligt at væresammen i en hel uge.

Personalet bør deltage

Martin undrer sig over, at personaletpå Hornbæk ikke er mere engagerede iRYKs sommerkursus.­ I Ergoterapien fortalte de om som­merkurset og skubbede på. Men deter ærgerligt, at de ikke er mere aktive,fortæller Martin og forklarer:­ Jeg synes, at det er for dårligt, at derikke er personale, der deltager i som­merkurset. Det er en fantastisk mulig­hed for fx nyansatte at se os udenforhospitalets rammer ­ ikke blot sompatienter men som hele mennesker.Den mulighed bør de udnytte.

Og så er det sjovt

Da Martin og Karen modtog invitatio­nen til sommerkurset i 2010 var de ikkei tvivl. De skulle med igen, og de kompå Idrætsholdet, som de havde ønsket.I mellemtiden var Martin udskrevet,havde genoptaget sit job som rådgi­vende ingeniør, og parret var flyttet ind iet udlejet hus i Ballerup.­ Det er vigtigt at opretholde sit netværkog sociale liv fra før skaden. Men som­merkurset giver en god mulighed for atudveksle erfaringer med ligestillede …og så er det sjovt!Karen indskyder:­ Som ny pårørende får man også ned­brudt nogle barrierer. Første år var jeglidt skræmt, når jeg blev sat i en stol forat spille rugby, men allerede året eftertonsede jeg derudaf med de øvrige påidrætsholdet.På spørgsmålet, om Martin og Karenskal på Egmont Højskolen igen i år?, ersvaret ”ja!”.­ Det skal vi! Sommerkurset er et fanta­stisk tilbud med en super beliggenhed,fastslår Martin og slutter:­ Det sætter perspektiv på livet ­ og jegog Karen har stadig meget at lære.

Martin Dagnæs er i dag ansat i et fleksjob i eget rådgivende ingeniørfirmaindenfor byggeri. Martin og hans ægtefælle Karen Piester, der er sygeplejerske,har købt en grund i Ballerup og byg-get et nyt hus, de flytter ind i til marts.Sammen har de tre voksne børn. Martinhar 24 timers hjælpeordning

 Sommerkursus 2011

Programmet  for  sommerkurset  er  ved at falde på plads. Og deltagerne kanigen i år vente et spændende programmed både gammelkendte kurser somSejlads, Idræt og Fart og tempo, nyekurser som Shamanisme og en rækkeforedrag.

Prisstigning

Da der er skåret i den offentlige støttetil de kortere højskoleophold, harEgmont Højskole set sig nødsaget tilat hæve kursusafgiften med 600 kr. Tilgengæld får mindrebemidlede mulig­hed for at søge tilskud til nedsættelseaf kursusafgiften. Tilskuddet beregnespå baggrund af kursisternes oplysningom egne indkomst­ og formueforhold.Nærmere oplysninger om ansøgningsendes ud med kursusindbydelse.

Alle medlemmer modtager folder med program og tilmelding ultimo marts/ primo april