Smerter: Tværfagligt smerteforum

Tekst: Birgitte Bjørkman

 - Hele ideen med vores tværfaglige samarbejde går fløjten, hvis vi ikke bruger hinandens viden og erfaringer omkring den enkelte patient på tværs af faggrupper. På smerteseminaret fortalte sygeplejerske Lone Langballe og fysioterapeut Jørgen Vibjerg om Vestdansk Center for Rygmarvsskades tværfaglige smerteforum, der kun har nogle få år på bagen. 

Smertegruppens historie er ny, og tidligere snakkede man i øvrigt sjældent smerter ved stuegang, fortæller sygeplejerske Lone Langballe, der selv er medlem af centerets tværfaglige smerteforum. Sammen med de øvrige ansatte på Vestdansk Center for Rygmarvsskade møder hun patienter med ubærlige, neurogene smerter, der hæmmer dem i en sådan grad, at de ikke kan komme videre i livet.

- Det er til stor frustration for personalet, når man ikke kan afhjælpe patienternes smerter. Vi indså, at der skal en langt større indsats til på tværs af personalet, fortæller hun og beskriver det tværfaglige smerteforum som en målrettet indsats, hvor der lægges en plan, som alle faggrupper følger og spiller med på.

Elektronisk journal og smerteskema 

- Den elektroniske patientjournal og et smerteobservationsskema giver os nogle handlemuligheder til gavn for patienten, og smertebehandlingen er i dag et højt prioriteret punkt på patientkonferencer, i vores teams og på behandlermøder. Smertegruppens indsats sker på flere planer. Lone Langballe fortæller videre:

- Forudsætninger for en god smerteindsats er først og fremmest, at vi møder patienten dér, hvor hun eller han er. Det kræver indsigt og forståelse for forskellige livssyn og -vilkår samt helt grundlæggende en accept af, at smerten er, som patienten beskriver. Det er også et samarbejde, der inkluderer alle berørte; også de pårørende. Den tværfaglige smerteindsats indebærer indgående smertebeskrivelse og udarbejdelse af status over gennemgået smertebehandling under indlæggelsen.

- Som sygeplejerske er det dog vigtigt helt basalt at udrede eventuelle årsager til forværring af smerter, såsom infektion, forstoppelse og sår, ligesom terapeuterne kigger på lejring, siddestilling og hjælpemidler, fortæller Lone Langballe og fortsætter:

- Alt skal i spil. Også centrets psykolog. Desværre tænker nogle patienter meget konservativt og ønsker ikke samtale med psykologen. Men alle ting i livet spiller ind, når vi skal udrede kroniske smerter. Lone Langballe berører i sit oplæg også de typer medicin, der anvendes dels mod neurogene smerter og dels mod muskulære smerter, ledsmerter og spasmer.

- Medicin bør altid være den sidste udvej. Men hvis medicinen virker, skal man tage det med god samvittighed. Det kan være et bevidst valg mellem et langt liv med smerter eller et lidt kortere liv uden smerter.

Systematisk tilgang

Fysioterapeut Jørgen Vibjerg tager over og tilslutter sig begejstringen for centrets tværfaglige smerteforum.

- En systematisk tilgang med brug af bl.a. skemaer giver os langt bedre muligheder – hvad virker og hvad virker ikke?

Jørgen Vibjerg fortæller, at alle patienter gennemgår en undervisningsseance med fokus på de fysiologiske smerteproblematikker. Han beskriver en række trænings- og behandlingsmuligheder, der kan lindre muskel- og ledsmerter, herunder slidgigt: Konditions- og styrketræning, massage, varme, ultralyd, siddestillingsanalyse, aflastning og udspænding samt akupunktur og kinesiotape. Mod de neurogene smerter er der bl.a. fokus på bevæge- og siddestillingsanalyse, afspænding, aflastning og elektrostimulering.

- Det her er ikke raketvidenskab. Men sidder man fx dårligt, skal der gøres noget, for det kan få betydning for patienternes smerter både på kort og lang sigt.

Jørgen Vibjerg kommer også ind på de vigtige, smertehæmmende stoffer, endorfiner, der udløses af bevægelse. Jovist, det har vi hørt, men vigtigheden af fysisk aktivitet som værn mod smerter er vigtig nok til en gentagelse. På spørgsmål fra salen om brug af alternativ behandling, svarer Jørgen Vibjerg: Vi bruger som udgangspunkt ikke denne behandlingsform på VCR. pga. af sparsom dokumentation, men vi bruger akupunktur, da vi ved, at der er god evidens, når det er til muskel- og ledsmerter, men desværre ikke til neurogene smerter.

Smerteudredning

Søndagens oplæg slutter med et brugbart tip til rygmarvsskadede med kroniske smerter:

- Det er vigtigt at vide, at man i dag kan blive indlagt på Vestdansk Center for Rygmarvsskade på grund af kroniske smerter med mulighed for udredning og plan for smertebehandling. Det sker gennem egen læge, oplyser Lone Langballe og tilføjer, at der også er mulighed for henvisning til landets tværfaglige smertecentre og PTU.