Smerter: Smerteseminar

Tekst: Birgitte Bjørkman

En frisk efterårsvind stod ind fra Vest, da RYK holdt smerteseminar på

Slettestrand i Nordjylland. Indenfor bød weekenden på interessante oplæg

både om at behandle og leve med smerter og dertil mad i gourmetklasse.

 

For dem, der har kroniske smer-

ter, og som havde valgt at del-

tage i RYKs smerteseminar på

Feriecenter Slettestrand i Fjerritsslev i

Nordjylland, ventede masser af viden og

indsigt om smertehåndtering og nyttig

erfaringsudveksling deltagerne mellem.

Med en variation af indlæg fra både

psykolog, sygeplejerske, fysioterapeut

og radiodoktoren udi naturmedicin

og –behandling, Carsten Vagn-Hansen,

blev weekendens tema berørt fra flere

vinkler; psykologisk smertehåndtering,

traditionel behandling og alternativ

behandling. Undervejs blev der også

tid til frisk havluft, besøg på informa-

tionsstande med alternativ behandling,

underholdende linedance, masser af

erfaringsudveksling og ikke mindst sund

mad i gourmetklasse.

Fredagspsykologi

Den psykologiske del tog psykolog

Sara Molsen fra Vestdansk Center for

Rygmarvsskade sig af om fredagen og

indledte dermed seminaret. Og det

gjorde hun godt. Med plads til både

dialog og lydhørhed overfor de smerte-

historier, deltagerne sad med, og med

gode råd og tip til, hvordan man kan

håndtere kroniske smerter. (Læs artikel

på modsatte side).

Set fra et naturmedicinsk synspunkt

Carsten Vagn-Hansen, læge, sundheds-

konsulent, speciallæge i almen medicin

og som han selv tilføjede: ”handelsrej-

sende på fuld tid i sundhed” med fore-

drag, TV og helsemagasiner, indledte

lørdagens program. I højt tempo tog

han deltagerne med på en tur rundt i

det alternative univers og undervejs gav

han en masse gode råd og tip om kost

og naturmedicin. (Læs artikel på side

16).Informationsstande

Lørdagen, der også bød på strandtur,

var herefter afsat til udstillere og en

håndfuld alternative behandlere, der

stod til rådighed til en snak og test

indenfor deres felt. Mens efterårsso-

len skinnede udenfor, fik deltagerne

mulighed for at prøve irisanalyse,

mindfulness, få en snak med en idræts-

konsulent samt høre, hvad biopaten og

phytoterapeuten kunne byde ind med,

når det gælder det gode liv og mindre

smerter.

Også sponsorer og udstillere stod klar

med deres materialer og tid til en snak

om deres produkter, og de udloddede

præmier lige fra wellness til ungarnsk

vin og pølser.

Tværfagligt smerteforum

Sygeplejerske Lone Langballe og

fysioterapeut Jørgen Vibjerg, begge fra

Vestdansk Center for Rygmarvsskade,

rundede seminaret af om søndagen.

De fortalte om centerets tværfaglige

smerteforum, og netop tværfagligheden

er et meget vigtigt element for optimal

indsats med smertepatienter, mente de

begge. (Læs artikel på side 17).

Weekenden sluttede med sund og

nærende frokost fra det gode køkken

på Slettestrand. Og som en deltager

fortalte mig: ”Det var alligevel godt

at komme af sted. Det har været en

afslappet weekend på den gode måde.

Hjemme havde jeg jo siddet og haft

ondt. Nu kommer jeg i stedet hjem

opladet med ny energi”.