Sex: Just do it!

Tekst: Christine Urfe Bendt

Et halvt hundrede deltagere mellem 19 og 69 år valgte at dele en efterårsweekend på Egmont Højskolen

 

i Hov. Nogen til fods, de fleste på hjul og alle med nysgerrighed og interesse for temaet ”Romantik,

 

seksualitet og parforhold”. Programmet bød på saglige, faglige, klæbrige, finurlige og hjertelige indlæg,

 

som på hver sin måde bidrog til at kaste lys over emnet og danne rammen for en seriøs og tændt

 

atmosfære hele weekenden igennem.

 

 

Der findes piller, forklaringer, cremer,

 

teknikker og du har en eller to kroppe

 

at gøre godt med. Then just du it! Men så

 

ligetil er det ikke, det ved vi jo. Uanset om

 

vi er et-øjede, damefrisører, gråhårede eller

 

gående, er det svært for alle. For det hand-

 

ler om følelser og om at elske sig selv. Det

 

handler om at tage ansvar for sin egen situa-

 

tion, og det er faktisk lidt af en udfordring.

 

Alt det og meget mere kom vi omkring i denne weekend, godt inspireret af de for-

 

skellige foredragsholdere.

 

 

 

To slags tanker

 

Fredag aften holdt psykolog Cecilie von

 

Hielmcrone et over to timers oplæg om

 

kærlighedslivets psykologiske udfordringer.

 

Cecilie tog udgangspunkt i den kognitive

 

teori og havde fokus på muligheder frem for

 

begrænsninger. En af hendes pointer var, at

 

vi kan ændre vores tanker og handlinger, og

 

at vi ad den vej kan ændre på vores situation

 

i forhold til vores kærlighedsliv.

 

Når man ser det i en model, fungerer vi

 

mennesker således: Vi tænker en tanke, den

 

fremkalder en følelse, følelsen lagres i vores

 

kropudtryk og vi handler derudfra.

 

Populært sagt: Tænker jeg om mig selv, at

 

jeg er sød, sjov og sexet, så giver det en god

 

fornemmelse og nogle positive følelser i

 

mig. Jeg smiler og bevæger mig sensuelt.

 

Handlingen bliver til noget, der er godt for

 

mig, fordi jeg holder af det, jeg har og af

 

den, jeg er. Omvendt: Tænker jeg om mig

 

selv, at jeg er tyk, grim og uduelig, så fyldes

 

jeg af triste følelser, jeg bevæger mig usik-

 

 

 

kert og lukket og mine handlinger bliver

 

præget af alt det negative.

 

Selvfølgelig kan vi ikke bare sige nogle gode

 

ting til os selv, og så bliver vi automatisk

 

glade og lykkelige, men Cecilie nævnte

 

”selvsnakken” som noget, der kan hjælpe

 

med at styre tankerne, så tankerne om

 

dig selv med større sandsynlighed bliver

 

ændret.

 

Man kan tale om to slags tanker: Tanker

 

der hæmmer (eksempel: Jeg duer ikke til

 

at danse, så hvorfor skulle jeg overhovedet

 

tage med til den fest?), og tanker der frem-

 

mer (eksempel: Der kommer et fedt orke-

 

ster, og jeg kan sidde helt oppe foran og se

 

alle tøsernes bryster hoppe i takt!).

 

Tanker, der fremmer, øger chancen for, at

 

du får større glæde ved livet. Det er min

 

påstand. Prøv selv!

 

 

 

Hvad er god sex for dig?

 

Overlæge Michael von Linstow kom i

 

sit foredrag ”Just du it, men hvordan?”

 

omkring rigtig mange relevante og inte-

 

ressante aspekter. Helt konkret fortalte

 

han om, hvilken betydning høje og lave rygmarvsskader kan have på lyst, stimula-

 

tionsevne og erogene zoner hos den ska-

 

dede. Han kom omkring hvilke livsvilkår,

 

som oveni en skade kan indvirke på sexlyst

 

og aktivitet og endelig gjorde han det klart,

 

at svaret på, hvad god sex er, skal findes hos

 

dig selv. Er god sex søde, frække ord tæt ved

 

dit øre? Er god sex boblebad, champagne

 

og levende lys? Er god sex Tina Dickov-

 

koncert på første række? Er god sex to ryk

 

og en aflevering? Hvad er god sex for dig?

 

Hvis man er rygmarvsskadet eller pårø-

 

rende og har brug for hjælp og vejledning

 

omkring seksualitet og samliv, er man

 

velkommen til at henvende sig på Klinik

 

for Rygmarvsskader i Hornbæk. Her sidder

 

Michael von Linstow og to andre klar, hver

 

med sin ekspertise, til at udfylde rollen som

 

vejleder på dette unikke område. Der er

 

bevilget tre timer om ugen til denne funk-

 

tion. Behovet er muligvis så stort, at der kan

 

søges om flere ressourcer, og derfor er det

 

meget vigtigt, at alle, der har brug for råd og

 

vejledning, giver sig til kende. Hvis du som

 

patient eller pårørende stiller krav om råd

 

og vejledning på området, får man synlig-

 

gjort behovet, og det kan bane vejen for

 

ressourcebevillinger højere oppe i systemet,

 

fortalte Michael.

 

 

 

Scoreteknisk kursus

 

Michael Kjæesgaard fra firmaet face2face

 

gav på sin egen muntre facon et scoretek-

 

nisk kursus, som inkluderede berørings-

 

garanti og fik smilet frem hos de fleste. Et

 

rigtig fint punktum på lørdagens program.

 

(Læs artikel andetsteds i bladet).

 

 

 

Vi er alle guldvindere!

 

Søndag formiddag krydsede en sympatisk

 

gut, fuld af vigtige pointer og uden ben, vores vej. Rene Nielsen, far, ægtemand,

 

forfatter (Halv mand helt menneske),

 

olympisk guldvinder, benamputeret mm.

 

tog udgangspunkt i, at du skal fokusere på

 

det, du har, finde ud af hvilke ressourcer, du

 

besidder og hvordan du kan drage fordel af

 

dem og klø på. Gå ikke ud fra at benene vil

 

vokse ud igen!

 

Vi ved det jo godt – vi kan ikke finde

 

kærligheden/nærheden, lykken eller vinde

 

guldet, hvis vi forventer, at andre skal ordne

 

det hele for os. Vi må selv på banen.

 

 

 

Just do something!

 

Der er mange ting at overveje, mange følel-

 

ser at tumle med og mange ting at gøre.

 

Just do it er nemmere sagt end gjort, især

 

hvis man er single, hvis man er en nyskadet

 

familie, hvis man har en nyfødt, hvis firmaet

 

er nystartet eller hvis tiden er gået og man

 

bare ikke aner, hvordan man skal tage fat

 

igen.

 

Just do it-seminaret kunne være første

 

skridt på vejen. I hvert tilfælde fik jeg et

 

indblik i, hvordan jeg fungerer og hvilke

 

faktorer, der har indflydelse på mit liv – og

 

især, at jeg, som alle andre, er eneansvarlig

 

for, at mit eget liv lykkes.

 

 

 

Brug det liv, der er dig givet, inden det er

 

for sent. Just do something!

 

 

 

En stor tak til planlægningsgruppen for deres

 

arbejde, tak til seminarets sponsorer og især

 

til Coloplast, som igen stillede med super søde

 

hjælpere og god energi!

 

 

 

det” under eller efter RYKs efterårsse-

 

minar, ved vi selvfølgelig ikke, men uan-

 

set hvad, tør vi godt sige, at weekenden

 

var en succes. Godt nok har vi endnu

 

ikke set evalueringsskemaerne, og det

 

er da muligt, at disse gemmer på små

 

sure overraskelser, men vi hørte ingen

 

kritik og så ingen sure miner. Derimod

 

så vi masser af dildoer – så mange, at jeg

 

efterfølgende er blevet plaget af dem i

 

mine natlige drømme - og oplægshol-

 

derne gav os nyttig viden om, hvad

 

man gør, når kæresten ikke vil kysses,

 

hvordan man scorer den, man gerne vil

 

score, og hvordan man retter fokus væk

 

fra det, man ikke har eller kan.

 

Vi tror og håber, at deltagerne er taget

 

hjem med lidt ny viden og inspiration,

 

og om ikke andet, så gav dagenes ind-

 

tryk stof til særdeles muntre samtaler

 

ud på natten…

 

 

 

Workshops

 

 

 

- tabuer, dildoer og drømme

 

 

 

Man tager med højre hånds pege- og tom-

 

melfinger … Her er alle tetraplegikere alle-

 

rede stået af, og de må finde noget med større

 

knapper eller noget med en fjernbetjening

 

og syv meter ledning, så hjælperen bag en

 

lukket dør kan styre den lillafarvede, rote-

 

rende latexfidus uden at føle sig intimideret

 

… eller hvordan gør man det egentlig, når

 

man har hjælpeordning og vil elske med sig

 

selv? Hvordan får man styr på sine følelser

 

og hvordan får man fortalt hjælperen, at han

 

skal på en længere gåtur, men alligevel holde

 

sig lige om hjørnet?

 

Dette var blot én af mange tanker, der blev

 

delt, da de kvindelige deltagere på RYK semi-

 

naret var samlet og Herdis Larsen fra firmaet

 

Livet er Godt demonstrere diverse velduf-

 

tende, erotiske cremer, massageapparater og

 

kostumer.

 

Sikke mange små knapper, roterende kugler

 

og vibrerende dimser i moderigtige nuancer

 

og pling pling. Der var lidt for enhver smag

 

og noget mere anvendeligt end andet, især

 

når vi tænker på nedsat håndfunktion, latex-

 

allergi og slappe, følelsesløse områder. Her

 

kunne et af de spørgsmål, som presser sig på,

 

når man holder en roterende fallosattrap i

 

hård plastikmateriale mellem hænderne,

 

være: Kan jeg gøre skade på mig selv eller

 

min partner? Heldigvis blev salgskonsulen-

 

ten fra Liver er Godt assisteret af overlæge

 

Michael von Linstow, (klinisk sexolog og

 

rådgiver fra Hornbæk). Michael supplerede

 

med gode råd og vejledning om produkter-

 

nes anvendelse og begrænsninger, hvilket gav

 

arrangementet en seriøs og anerkendende

 

dimension.

 

 

 

Alt imens vi kvinder, på skift holdt mindst

 

tyve forskellige massageapparater op på vores

 

næser – salgsassistenten bedyrede, at det var

 

den bedste måse at mærke på, idet næsen

 

påstås at være det næst mest følsomme ero-

 

gene punkt … ) ja, så fik de mandlige delta-

 

gere luft for spørgsmål vedr. seksualitet og

 

hjælpemidler i det tilstødende lokale. Her

 

holdt overlæge Hans Jørgen Sønderby et

 

oplæg, som efter sigende var opløftende og

 

meget relevant … også for kvinder.