Fokus på sex

De fleste mennesker har glæde af at sætte fokus på deres seksualitet. For mennesker med sygdom, smerter eller handicap kan seksualiteten have en meget stor effekt, da det indvirker positivt på rigtig mange områder af tilværelsen.
- Ved at bruge den seksuelle energi, som den enorme drivkraft, den er, kan vi finde ressourcer, som kan hjælpe os til at få en bedre livskvalitet, fortæller sexolog Gitte Kragh-Hoffmann.

Tekst: Gitte Kragh-Hoffmann

Når vi rammes af handicap, skade eller sygdom, får vi hjælp fra mange sider. Vi bliver behandlet, får hjælpemidler og smertestillende medicin og gode ord med på vejen. Vi bliver ”kureret” og skal finde os tilrette i en ny hverdag.
Nu er der så bare lige det, at et handicap jo ikke kan kureres. Det er noget, vi må lære at leve med. Og det er der ingen, der kan hjælpe os med. Derfor bliver vi tvunget til selv at mobilisere de ressourcer, der skal bruges. Og her skal der altså mere end bare god vilje til. Men det er vigtigt, at vi selv tager ansvaret for vores egen livskvalitet.

Grus i maskineriet

Et fysisk handicap kan for alvor give ” grus i maskineriet”. Ud over de åbenlyse, fysiske begrænsninger, følger der ofte ”ekstra bonus” med i kølvandet som stress, præstationsangst og smerter.
En rygmarvsskade påvirker også ofte seksualiteten og kan give voldsomme/alvorlige begrænsninger i den seksuelle udfoldelser. Det kan påvirke helt eksistentielle områder som selvværd, kropsopfattelse og identitet. I perioder af vores liv kan det give anledning til frustrationer og problemer.

Har vi smerter, er vi tilbøjelige til at trække os ind i os selv. Vi fravælger de intime stunder, fordi vi ved, at det kan føre til sex, og det orker vi ikke. Men dermed fratager vi også os selv muligheden for at få dækket helt basale behov som tryghed, kærlighed, omsorg og berøring.

Udviklingspotentiale

Omvendt kan vi i stedet vælge at bruge den seksuelle energi til at påvirke vores liv i en positiv retning. Ved helt bevidst at sætte fokus på de seksuelle kræfter, er det oplagt at bruge dem som udviklingspotentiale. Det vil påvirke hele vores tilværelse positivt, ikke kun som sex, men også som mentalt velvære og overskud.
Man kan vælge at se det som en livslang udviklingsproces, man bevidst kan vælge at tage aktiv del i, med det formål at øge bevidstheden og opmærksomheden på krop, sjæl og seksualitet.
Netop fordi seksualiteten hænger uløseligt sammen med så mange områder af vores tilværelse, kan det have en stor effekt at sætte fokus på den. Det kan fx handle om at sætte fokus på det, vi kan, frem for det, vi ikke kan.
Vi skal lære vores krop at kende på ny. Vi skal finde nye veje, nye måder at udfolde vores seksualitet på.
Det kan være en lang proces. Man skal fx gøre sig klart, hvad det er, man vil, og kunne sætte sig realistiske mål.
Det lyder let. Det er det ikke altid. Først skal gamle vaner og mønstre brydes, og der skal gøres op med normer og rutiner. Måske skal man give afkald på noget, der har haft stor betydning for ens livskvalitet. Men det er først, når man har lagt de gamle vaner bag sig, at de nye muligheder viser sig.

Gang i hele paletten

En rygmarvsskade ændrer radikalt på den fysiske del af seksualiteten. Det kan derfor være givende også at rette opmærksomheden mod andre planer, hvor vi kan udfolde os:
- Det følelsesmæssige plan, hvor vi føler glæde og kærlighed
- Det mentale plan, hvor vi bruger tankens kraft og fantasien
- Det spirituelle plan, hvor vi forener ånd og sjæl.
Vi kan mødes med andre mennesker på alle disse planer. Derfor er det vigtigt at give dem opmærksomhed og vækstvilkår.
Sex er så meget mere end samleje og evnen til at få orgasme. Sex er nus og nærvær, flirten, hengivenhed, leg og fantasi, kærlighed, ømhed, bekræftelse og meget, meget mere. Og vi skal have gang i hele paletten. Ikke nødvendigvis på samme tid. Vi har forskellige behov og befinder os i forskellige livsfaser. Men det er en god ide at eksperimentere hele livet, da vi udvikler os, og vores seksualitet forandrer sig hele tiden. Intim kontakt er vigtig for os alle, og i parforholdet er det et vigtigt fundament.

Smertelindrende stoffer

Min erfaring er, at mennesker med smerter, kroniske lidelser eller handicap har en god kontakt til deres krop og dens signaler. Ofte handler det om smerter og negative signaler, men evnen til at tolke kroppens signaler kan også bruges positivt.
Ved at fokusere på kroppen og dens signaler, kan vi skærpe opmærksomheden på, hvordan kroppen modtager kærtegn og berøring og opdage nye, erogene zoner og på den måde udvikle vores evner i en gunstig retning.
Der frigives mange gode, smertelindrende stoffer i kroppen, når vi er sammen. Ved berøring, når vi kysser og kærtegner hinanden. Også når vi får orgasme frigives kaskader af smertelindrende stoffer. Orgasmerne har mange udtryksformer, lige fra en let sitren til dem, der kan måles på Richter skalaen. Men de frigiver alle smertelindrende stoffer.

Ved at arbejde bevidst med sit seksuelle potentiale, kan man give sig selv en bedre livskvalitet.

Gitte Kragh-Hoffmann er 56 år og uddannet sexolog. Hun er gift og har en voksen søn. Hun har muskelsvind samt spinal stenose og er delvis kørestolsbruger.

Gitte er oplægsholder på RYKs to temadage, der afholdes i september. Læs mere om temadagene på side ….

Faktaboks

v  Et alvorligt handicap påvirker ofte vores seksualitet, men omvendt kan vi vælge at bruge vores seksualitet til at påvirke vores handicap i en positiv retning.
v  Ved at bruge sit seksuelle potentiale og sætte fokus på krop og sjæl, får vi fat i nogle af de helt store kræfter i os selv. Den seksuelle energi er, hvis den bliver brugt rigtig, intet mindre end selve livskraften.
v  Når vi bliver fysisk begrænsede i vores seksuelle udfoldelser, kan det påvirke vores identitet, fx selve følelsen af det at være mand og det at være kvinde. Og det er en stor mundfuld at skulle tackle.
v  Uanset din alder eller dit køn, og uanset om du er single eller i parforhold, kan du få glæde af at fokusere på din seksualitet.