Driftsudgifter til bil

** Merudgiftsydelse til dækning af driftsudgifter til bil
------------------------------------------------------------
Der er mulighed for at få hjælp til driftsudgifter til bil efter servicelovens § 41 (børn) og samme lovs § 100 (voksne) i visse situationer, f.eks. hvis borgeren kun har en bil, fordi borgeren har et handicap. Det er et område, hvor vi i DUKH ofte får spørgsmål fra borgere. I dette nr. af praksisnyt gennemgår jeg reglerne med udgangspunkt i principafgørelse 70-17.
Der er fokus på hjælp til driftsudgifter til bil (f.eks. bilreparation) og således ikke på den generelle mulighed for at få hjælp til befordring efter servicelovens § 41/§ 100, der som oftest ydes efter statens regler for godtgørelse for brug af egen bil efter laveste kilometertakst.
Som det fremgår af praksisnyt, kan det være en kompliceret sag at beregne de konkrete driftsudgifter. Det har kommunen dog pligt til, så det for borgeren står klart, hvordan beregningen af driftsudgifter er foretaget.