Senskader - måske en overset udfordring

RYKs efterårsseminar i november sætter fokus på senskader og vil præsentere den nyeste viden om emnet samt de muligheder, der er for at imødekomme udfordringerne gennem forebyggelse og behandling. I forbindelse med seminaret vil RYK gennemføre en internetbasseret spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne.
I 1991 afholdt RYK et seminar om senskader. Årsagen var, at der var nogle medlemmer, der frygtede fremtiden som ældre med en rygmarvsskade. Dengang var der ganske lidt viden om problemstillingen. Der var nogle få artikler i internationale tidsskrifter, der beskrev alderdommen med en rygmarvsskade som potentiel problematisk.
Der var mange, som deltog på seminaret – langt flere end der var plads til. Til trods for den store interesse, var det ikke noget, der efterfølgende fik større indflydelse på politikken eller holdningen til eller blandt personer med en rygmarvsskade – måske fordi alle deltagerne opfattede sig selv som unge og usårlige!

Vi ved meget mere i dag

Undervejs er senskader blevet berørt på endnu et seminar i 2010 og i en række artikler i RYK! magasin, men der er god grund til igen at fokusere på problemstillingen. Vi ved meget mere i dag. Der er større erfaring – bl.a. som følge af at der lever flere med rygmarvsskade i dagens Danmark, og at vi lever længere med en rygmarvsskadede. 
Det bliver derfor emnet for efterårsseminaret den 27. – 29. november på Musholm ved Korsør. Vi håber og tror på, at der også denne gang vil være stor interesse for emnet.
Der er kommet flere undersøgelser og artikler til om emnet – danske såvel som internationale. Vi vil gerne præsentere denne viden samt de muligheder, der er for at gøre noget ved udfordringerne; både som system og personligt. Derfor har vi fået fat i en række oplægsholdere, som tilsammen repræsenterer den største viden omkring det at leve med en rygmarvsskade gennem længere tid og som ældre.

Mange problemstillinger

Det er naturligt at sætte fokus på problemstillinger omkring blære, tarm, hud, bevægelse, knogler, kost, vægt, hjælpemidler, behandlingsredskaber, teknologi, smerter, idræt, forskning, evidens, bolig, medicin, blodtryk, åndedræt og flere andre emner. Det er desværre ikke muligt at dække alle i løbet af et enkelt seminar, men vi vil forsøge at komme omkring flest mulige emner inden for den tidsramme, der er til rådighed.

Spørgeskemaundersøgelse

Det vil også være naturligt at sætte fokus på, hvordan medlemmerne oplever dagligdagens udfordringer ved at blive ældre eller have levet med en rygmarvsskade gennem mange år. Derfor gennemfører RYK en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne, hvor fokus bliver på mulige senskader samt disses forebyggelse og behandlingsmuligheder. Svarene vil blive analyseret og anvendt som grundlag for indholdet på seminaret. Vi håber på, at så mange medlemmer, som overhovedet muligt, vil tage den tid, det tager at udfylde spørgeskemaet – ligesom vi håber, at medlemmerne vil være med til at opfordre andre til også at være med. Jo flere svar, jo bedre resultat. I første omgang vil der blive sat fokus på problemstillingen mere generelt. Senere vil der blive sat fokus på mere detaljerede problemstillinger i efterfølgende spørgeskemaundersøgelser.

Man kan finde og udfylde spørgeskemaundersøgelsen på hjemmesiden: ryk.dk/senskader. Det skal understreges, at selv om der bliver brugt e-mail-adresser til kommunikation til og fra RYK, vil der ikke være risiko for misbrug af oplysningerne. Politikere, myndigheder, firmaer og medlemmer får kun adgang til resultaterne i bearbejdet form.

Invitation til deltagelse på seminaret er vedlagt dette nummer af RYK! magasin. Tilmelding skal ske på ryk.dk.

Planlægningsgruppen bag seminaret består af Helle, Kenneth, John og Stig, som alle har nogle år på bagen.