Seminargrupper

Introduktion:

RYK afholder typisk et eller to seminarer om året. Som oftest strækker seminarerne sig fra fredag til søndag, men de kan også afvikles fra lørdag til søndag. Formålet med seminarerne er at give medlemmerne faglig viden med relevans for mennesker med rygmarvsskade.

Derudover er målet også at skabe rammer for socialt samvær samt erfaringsudveksling og netværksdannelse med ligestillede. Målgruppen er mennesker med rygmarvsskade samt deres pårørende. Emner, der tidligere har været i fokus på weekendseminarer, er senskader, parforhold og seksualitet, biler, pårørende m.m. Emnerne fastsættes af bestyrelsen ud fra forslag fra medlemmer og aktive, der gerne vil være arrangører.

Seminargrupper:

Der nedsættes seminargrupper hvert år. Grupperne nedsættes til planlægning af et bestemt seminar og opløses derfor, når seminaret er afholdt.

Formål:

Planlægning og afholdelse af weekendseminarer.

Arbejdsopgaver:

  • fremskaffelse af økonomiske midler til afholdelse af seminaret

  • fastsættelse af indhold på seminaret

  • finde og lave aftaler med oplægsholdere

  • udarbejdelse af indbydelse og anden PR for seminaret

  • praktiske opgaver i forhold til modtagelse af tilmeldinger, kontakt til kursussted m.m.

Forventet tidsforbrug:

Tidsforbruget er naturligvis afhængigt af antallet af medlemmer i seminargruppen. Planlægningsarbejdet påbegyndes typisk 10-12 måneder før afholdelsen af seminaret. Arbejdet kræver en del tid i perioder af planlægningsfasen op til deadlines m.m.

Krav til medlemmer af arbejdsgruppen:

  • ansvarsbevidsthed og evne til at overholde aftaler og deadlines

  • gode ideer og evne til at føre dem ud i livet

  • meget gerne gode skriftlige evner

Alle medlemmer af seminargruppen skal ikke nødvendigvis løse den samme slags opgaver. Man behøver således ikke være god til løsning af alle opgaver.

Arbejdsmetoder:

En seminargruppe mødes typisk 2-3 gange i løbet af planlægningen. Derudover foregår samarbejdet via e-mail og telefon, og en del af arbejdet er selvstændigt.

Rollefordeling:

Bestyrelsen udpeger en tovholder for hver seminargruppe. Tovholderen er ansvarlig for, at planlægningen skrider frem, som den skal. Tovholderen er desuden ansvarlig for kommunikationen mellem bestyrelse og seminargruppen og træffer de beslutninger, der ikke kan afvente gruppens samlede stillingtagen. Ved arbejdets påbegyndelse drøfter gruppen evt. yderligere rollefordeling.

Optagelse i seminargrupper:

Der er løbende behov for medlemmer, der har tid og lyst til at deltage i planlægning af seminarer. Du er altid velkommen til at kontakte RYKs aktivansvarlige for yderligere oplysninger om konkrete seminarer eller for generel information om planlægning af seminarer. Er du interesseret i at deltage i en seminargruppe, enten vedr. et allerede fastsat emne, en ide, du selv har eller bare helt generelt, kan du sende en e-mail til den aktivansvarlige. Skriv lidt om dig selv, og hvad du kan bidrage med ift. ideer, erfaringer, kvalifikationer m.m.

Kontaktperson:

Aktivansvarlig
Mikkel Bundgaard
tlf: 86 12 53 63 
mail: mb@ryk.dk 

Yderligere oplysninger:

Se RYKs aktivpolitik for yderligere oplysninger om arbejdet som aktiv i RYK herunder udbytte, forventninger, udvælgelsesprocedure m.m.

Tilbage til oversigten