Seminar, senskader

Under overskriften ”Hvorfor får vi senskader – og hvad kan vi selv gøre?” afholdt RYK et veltilrettelagt og spændende efterårsseminar i fantastiske rammer på Musholm ved Korsør. Der var fuld valuta for pengene, som en deltager rosende kommenterede under evalueringen.

Tekst: Birgitte Bjørkman

RYKs efterårsseminar i den sidste weekend i november var en flot opfølgning på rækken af de mange, mange seminarer, som RYK har afholdt gennem mere end 30 år. Og de positive tilkendegivelser og tilbagemeldinger bekræfter vigtigheden af afholdelse af seminarer, hvor vi mødes og bliver klogere, udveksler erfaringer og afdækker nye områder, hvor RYK skal rette sit fokus.
En af de tilfredse deltagere er Hanne Forsmann Skuldbøl fra Viborg:
- Jeg føler mig meget privilegeret, at jeg gennem alle årene har fået mulighed for i RYK at blive opdateret om de nyeste tiltag af landets dygtigste folk på hver deres områder. Det er da fantastisk. Tak skal I have, alle I utrættelige.

Intet manglede

Det veltilrettelagte seminar bød på både faglige og aktive indslag over weekenden. De mange foredrag af dygtige fagfolk var spændende og gav indsigt og lyst til at vide mere. Det vidnede også den store spørgelyst efter hvert foredrag om. Så de 60 minutter, der var afsat til hvert indlæg, var knappe, når der også skulle svares på spørgsmål fra deltagerne.
Pauserne blev også brugt flittigt, og til mere end blot kaffe og kage. En række sponsorer gav hver deres bidrag til paletten af indslag med præsentation af deres produkter.
Dertil var der et tiltrængt og forfriskende indslag med instruktør Cathrine Guldberg, der sørgede for, at vi fik pulsen op med siddende træning til høj musik.
Weekendens program blev krydret med en flot festmiddag og tilhørende live band lørdag aften, og weekenden bød såmænd også på en RYK-bar. Intet manglede!

Spørgeskemaundersøgelse

RYK havde forinden seminaret lagt et spørgeskema med fokus på senskader på RYKs hjemmeside, som medlemmerne blev opfordret til at svare på. Det havde 265 gjort, og en del af undersøgelsens resultater præsenterede Stig Langvad. Han indledte fredag aften med et humoristisk glimt i øjet:
- Jeg er kommet til det rette sted. Jeg har det hele: forhøjet blodtryk, blærebetændelse, en stiv nakke, ondt i skuldrene, og jeg vejer for meget. Kig blot på mig!
Derefter gennemgik Stig en række resultater af spørgeskemaundersøgelsen. Stig havde trukket svarprocenter ud, så de var sammenlignelige, og hvoraf man bl.a. kunne konkludere, at de rygmarvsskadede, der havde svaret på undersøgelsen, både ryger og drikker væsentligt mindre end ”normalbefolkningen”. Så langt så godt. Derfra gik det knap så godt, for 42 % svarede, at de havde skulder- og nakkeproblemer, og 70 % oplevede afføringsinkontinens dagligt eller et par gange årligt og nok til, at det afholdt dem fra deltagelse i sociale aktiviteter.
Undersøgelsen afdækker, hvilke senskader de adspurgte har, og om  de har været behandlingskrævende. Undersøgelsen kommer også omkring dækning af behov for hjælp og effekt af vederlagsfri behandling hos fysioterapeut. (Se også artikel om nogle af resultaterne af undersøgelsen andetsteds, red).

Lyt til din krop

Weekendens sidste faglige indlæg, om åndedrætsteknik, var en ren lise efter weekendens godt pakkede program.
- Lyt til din krop, sagde instruktør Annika Johansson.
Og det gjorde vi så. Med et par øvelser guidede hun os gennem enkle teknikker med indånding og udånding, og det blev nærmest helt meditativt.
- Åndedrætsteknik påvirker det sympatiske nervesystem og kan reducere smerter. Det åbner dine sanser og hjælper dig til at flytte fokus.
Og lidt fest gik der også i søndagens sidste indspark om senskader, da Annika uddelte blå, gule og røde balloner til alle. Og så blev der pustet og prustet, som var vi ulven i De Tre Små Grise – nogle havde vejr nok til at puste murstenshuse omkuld, andre kunne knap nok puste en pind omkuld.

Fuld valuta for pengene

Helena Rosenberg fra København var med på et RYK seminar for første gang, og hun er fuld af lovord:
- Jeg har ikke prøvet at være på sådan et weekendseminar tidligere, men jeg lover jer, at det ikke bliver mit sidste. Som gående, inkomplet paraplegiker – dog mest drønende rundt på 3 hjul – fik jeg fuld valuta for alle pengene.
Helena er til daglig ansat som fysioterapeut på Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk og fandt Annikas indlæg om åndedrættet særligt interessant:
- Krop og sjæl er jo forbundne med hinanden. Her er det min oplevelse, at åndedrættet spiller en nøglerolle.
Det vil jeg bruge meget mere i mit virke som fysioterapeut fremover.
Også Jesper Kondrup Christensen fra Gistrup i Nordjylland var glad for, at han havde tilmeldt sig weekenden på Musholm:
- Jeg har ikke deltaget i RYK-arrangementer tidligere, men vil helt sikkert gøre det fremover. Det var et super seminar med mange interessante indlæg af dygtige fagpersoner. Det var meget spændende at høre, hvor langt lægerne er kommet, siden jeg forlod Vestdansk Center for Rygmarvsskade (dengang Hald Ege) for 45 år siden.
- Og ikke mindst var seminaret tilrettelagt og gennemført meget professionelt, fortæller Jesper Kondrup Christensen, som også synes, at det var dejligt at være sammen med de mange andre deltagere.

Hvad kan vi selv gøre?

Endnu inden deltagerne kunne vende hjemad, var der gruppedialog over emnet: ”Hvad kan vi selv gøre?” Og som Stig Langvad føjede til:
- I skal tænke på, at vi ikke får flere ressourcer, så hvordan kan vi bedre udnytte de ressourcer, der er til rådighed i samfundet.
Der blev peget på etablering af temaplejehjem for beboere med rygmarvsskader.
- Vores behov for specifik pleje vil der ikke være tid til eller indsigt i, vi bliver en del af ”ældremassen” og risikerer tryksår og infektioner.
Andre ønskede tilstrækkelig hjælp til at blive længst mulig i egen bolig og foreslog at ledsageordningen blev udvidet til generelt at kompensere for det, man ikke kan.
Den vederlagsfri fysioterapibehandling fik et grundigt spark, for 75 % af de adspurgte i spørgeskemaundersøgelsen fandt ikke tilstrækkeligt udbytte af træningen. Der blev efterspurgt specialisering blandt fysioterapeuter på landets klinikker, og foreslået at man kunne give en RYK-smiley til de gode steder. Generelt var der et ønske om, at flere af landets lokale centre blev rustet med specialiseret viden og etablering af en slags RYK-træningsmodel. Der var idéer til at etablere et samarbejde med landets store fitnesscentre, som Fitness DK og Fitness World, som nogle deltagere har god erfaring med.
Også landets sundhedshuse glimrer med manglende viden, mente mange af deltagerne. Det giver bekymring, når alderdommen venter om hjørnet.
Også bekymringen om mangel på egnede boliger blev nævnt. Flere tilgængelige boliger bør etablereres i nybyggeri. Og så bør RYK få indflydelse på kommunernes udliciteringer, når det gælder hjælpemidler.
Af den mere kreative slags blev nævnt en app med 10 gode råd til at leve godt med en rygmarvsskade.

Stor ros

Og så blev dagen afsluttet med stor ros til arrangørerne for deres planlægning og gennemførelse. Værtsparret Helle Schmidt og Kenneth Ørbæk tog imod deltagernes applaus og takkede deltagerne:
- Det har været hårdt, men også en stor fornøjelse, fortalte RYKs formand Helle Schmidt, der glædede sig over, at der var stor tilfredshed blandt både deltagere, oplægsholdere og sponsorer.
Også Musholms nye rammer fik ros med på vejen. Musholm var meget velegnet og levede til fulde op til vores forventninger. Dertil et meget imødekommende og venligt personale, der sørgede for, at intet manglede.

Det var på alle måder en meget givende weekend, og jeg er sikker på, at RYK snart inviterer til seminar igen på Musholm. For det var en kæmpe succes, og en sådan succes lægger op til en fortsættelse, hvor tråden tages op, hvor vi slap. Om senskader, det gode live og en masse andet. Måske i foråret 2017. Lad os håbe det.

Sponsorer:

Følgende sponsorer støttede RYKs seminar:
Bruger – Hjælperformidlingen: formidlingen.dk
TA Service: ta-service.dk
Auto Mobil: auto-mobil.dk
Wellspect Healthcare: wellspect.dk
Coloplast: coloplast.dk
Wolturnus: wolturnus.dk
Lemco: lemco.dk
Roltec: roltec.com/da/