Spørgeskema om senskader

Spørgeskema - Som annonceret i seneste nummer af RYK, afholder RYK efterårsseminar om senskader den 27. - 29. november. I den forbindelse vil der blive lavet en spørgeskemaundersøgelse. Denne vil være tilgængelig fra den 1. oktober. Spørgsmål angående spørgeskemaundersøgelsen kan rettes til Peter Bo Christensen, 29717811 eller  Stig Langvad, 3117 9723

Email: stla@outlook.dk | stig.langvad@gmail.com

Web: www.stiglangvad.dk www.collective-impact.dk