Seminar: Hold da helt ferie

Tekst: Gunnar Evers

”Hvis du tager mig i hånden, kan

 

du føre mig hvorhen du vil”. Citatet

 

stammer fra én af deltagerne på

 

RYKs weekendseminar ”Hold da

 

helt ferie” i slutningen af februar.

 

Selv om ordene blev sagt i en helt

 

anden sammenhæng, dækker

 

de ret godt over, hvordan de

 

ca. 80 seminardeltagerne over

 

weekenden blev ført gennem

 

en mængde af de forberedelser

 

og problemstillinger, der skal

 

tages hensyn til, når en rejse

 

som rygmarvsskadet skal blive

 

en succes. Deltagerne blev også

 

ført over flere kontinenter af

 

RYK medlemmer, der fortalte

 

om deres rejser og delte ud af

 

deres erfaringer.

 

 

 

 

 

 

 

Det er de færreste af RYKs medlem-

 

mer, der kan lade sig inspirere til

 

en rejse og så blot pakke kufferten og tage

 

af sted. Alt efter hvilken rejseform man

 

vælger, kræver det et større eller mindre

 

planlægningsarbejde.

 

Men rejselysten er til stede blandt med-

 

lemmerne. Det beviste et fuldt optaget

 

weekendseminar, RYK havde inviteret til i

 

slutningen af oktober. Dronningens Ferieby

 

lagde de hyggelige rammer til seminaret,

 

der bød på et spændende og inspire-

 

rende program for de over 80 fremmødte

 

medlemmer.

 

 

 

Forsikrings- og hjælperforhold

 

For alle gælder det, at forsikringsforhol-

 

dene skal være i orden. Forsikringsrådgiver

 

Gudrun Budde Gade fortalte om vig-

 

tigheden af at være forsikret, og vel at

 

mærke med de rigtige forsikringer. Både

 

når man rejser som privatperson og som

 

arbejdsgiver (RMS med hjælper). De nye

 

begrænsninger på det gule sygesikringsbe-

 

vis betyder, at det er blevet endnu vigtigere

 

med korrekt forsikringsdækning, og det

 

blå sygesikringsbevis er obligatorisk, når

 

man har en kronisk diagnose. (Se også

 

faktaboks).

 

Mikkel Bundgaard fra RYK delte sine

 

erfaringer om at rejse med hjælper med

 

os. Under planlægningen, som bør starte i

 

rigtig god tid, kan et succeskriterium være at vælge den rigtige hjælper til turen. Der

 

er ikke megen logik i at vælge en hjælper,

 

der kun er fodboldfreak, hvis turens mål er

 

museumsbesøg og udstillinger. Det er også

 

en god ide på forhånd at aftale med hjælpe-

 

ren, hvad han selv skal betale, hvordan hans

 

fritid og pauser passes ind, og hvordan han

 

aflønnes under rejsen. Det kan forebygge

 

eventuelle misstemninger undervejs.

 

 

 

Råd til bil- og flyrejser

 

Hvis ferien skal foregå i egen bil, var

 

der gode råd at hente hos Jesper Bang

 

og Hans-Jørn Søgaard Andersen fra

 

Langhøj Auto. De har begge stor erfaring

 

med bilferier over det meste af Europa.

 

Temperamentsforskelle betyder dog, at

 

de rejser på vidt forskellige måder. Jesper

 

kører helst helt frem til feriemålet i et stræk,

 

mens Hans-Jørn benytter et mere adstadigt

 

tempo med overnatninger undervejs. De

 

var dog enige om, at bilen skal være top-

 

tunet, så den burde kunne klare turen, og

 

at et udvalg af forskellige reservedele er en

 

god ide, så man selv i givet fald kan udbedre

 

småproblemer.

 

De nyeste EU regler om flytransport for

 

personer med reduceret mobilitet har gjort

 

det langt lettere for kørestolsbrugere at

 

tage med fly. Lars Henrik Hansen og Hans

 

Agerbæk fra Billund Lufthavn gennemgik

 

direktivet, der som udgangspunkt siger

 

at ”Alle, uanset handicappets art og uden

 

yderligere omkostninger, skal sikres den

 

nødvendige assistance for at kunne rejse

 

med fly.” Direktivet gælder lufthavne og

 

flyselskaber til og fra EU lande, og fra tred-

 

jeland, hvis flyselskabet er EU godkendt.

 

Assistance til rejsende med handicap finan-

 

sieres ved, at alle passagerer betaler et tillæg

 

til billetten. Man skal altså ikke frygte eller

 

acceptere ekstraomkostninger på grund af

 

assistancen. Allerede under planlægning af

 

rejsen vil det være en god ide at gå ind på de

 

aktuelle lufthavnes hjemmesider og orien-

 

tere sig om handicapfaciliteterne.

 

 

 

Charterrejser

 

Ved at vælge et charterselskab som rejse-

 

arrangør, slipper man for selv at gøre en

 

del af planlægningen. Cristel Clausen fra

 

HandiTours holdt et oplæg om baggrunden

 

for firmaets start, og om hvilke rejsemål

 

bureauet udbyder. Cristel eller én af hendes

 

konsulenter har altid selv været på rejsemå-

 

let for at sikre, at hotellerne overholder de

 

nødvendige standarder. Det vil på næsten

 

alle rejsemål være muligt at få transport

 

med liftbus, og på nogle rejsemål vil der

 

være hjælpemidler til disposition, uden at

 

der skal betales for dem, mens der andre

 

steder er mulighed for at leje. Er det nød-

 

vendigt at rejse med hjælper, er HandiTours

 

behjælpelig med at søge legat til nedsæt-

 

telse af hjælperens rejseomkostninger. Der

 

vil normalt blive givet svar indenfor 24

 

timer.

 

 

 

Hotelpolitik

 

Scandic hotelkæden, der har hoteller i

 

Skandinavien, Baltikum, Polen og Benelux,

 

har en tilgængelighedspolitik, som kædens

 

handicapambassadør Magnus Berglund

 

fortalte om. Magnus har selv et fysisk

 

handicap, og det er derfor naturligt for

 

ham at tænke i tilgængelighed. Når kæden

 

indretter nye hoteller, er udgangspunktet

 

altid en kombination af standarderne i det

 

pågældende land og Scandics egen stan-

 

dard. Personalet bliver løbende uddannet

 

og hotelindretningen ændret, så de altid

 

er klar til at modtage gæster med særlige

 

behov. Filosofien er, at hvis man indretter,

 

så gæster med særlige behov kan klare sig,

 

har man en høj grad af sikkerhed for, at

 

alle gæster vil finde hotellet komfortabelt.

 

Kæden har en tilgængelighedstjekliste med

 

93 punkter, hvoraf de 77 altid skal være

 

opfyldt. (Læs mere om Scandic hotellernes

 

tilgængelighed på scandic-hotels.com).

 

 

 

Fra Australien til Afrika

 

Som et pusterum fra alt det praktiske

 

omkring rejselivet, fortalte Lotte Tobiassen og Brian Holgersen om oplevelser fra deres

 

rejser. ”Med barn og stok i bagagen” var et

 

udpluk af oplevelser fra Lottes rejse på egen

 

hånd i Afrika, og Brian fortalte om sin store

 

rejse til Australien for et par år siden under

 

overskriften ”El-stol ingen hindring”. (RYK!

 

har i et tidligere nummer bragt en artikel

 

om Brians tur).

 

 

 

Fra sækkepibe til bouzuki

 

Også uden for auditoriet var stemnin-

 

gen international. Den ene aften stod i

 

Skotlands tegn med krabbesalat og okse-

 

steg på skotsk, og dertil underholdning

 

på sækkepibe og trommer af Pipes and

 

Drums, som Way-up havde sponsoreret.

 

Selv om de tre skotske musikere i kilt kom

 

fra Sønderborg, kunne de sagtens have

 

overbevist flere af os om, at også sproget

 

stammede fra Skotland.

 

Næste aften var vi i Athens Plaka, hvor vi

 

spiste lammekød og orkestret Hellas med

 

dansere, der var sponsoreret af Langhøj

 

Auto, underholdt. Seminariedeltagerne

 

fik også selv – med svingende succes –

 

mulighed for at træde trinene i de græske

 

folkedanse.

 

 

 

Og vi slutter i Italien

 

Inden deltagerne igen spredtes for alle

 

vinde, var der søndag italiensk inspireret

 

frokost og seminaret blev evalueret. Selv

 

om en stor del af deltagerne var garvede

 

rejsende, var der også nogle, hvor rejselivet

 

ikke havde fyldt meget efter de var blevet

 

rygmarvsskadede.

 

Mange var blevet inspireret til at prøve, og

 

andre havde fået nye tips og ideer, så fremti-

 

dige rejser bliver mindre problematiske.

 

Blandt deltagerne blev der sagt:

 

- Jeg er overrasket over, hvor meget der skal

 

tages højde for inden en rejse.

 

- Seminaret har været en dejlig oplevelse.

 

At være kørestolsbruger på ferie er under

 

seminaret blevet et eventyr i stedet for et

 

helvede. Formand Mikkel Bundgaard og Jane

 

Horsewell takkede alle oplægsholdere for

 

deres indsats, ligesom vores faste sponsor

 

Coloplast og Way-up og Langhøj Auto, der

 

havde sponsoreret underholdningen de

 

 

 

to aftener, fik en tak med på vejen, inden

 

deltagerne blev ønsket god tur hjem.

 

 

 

Udstilling

 

 

 

Gennem hele weekenden var der udstil-

 

ling af produkter fra bl.a. de firmaer, der

 

havde været med til at sponsorere semina-

 

ret. Det gav en mulighed for at slappe lidt

 

af fra alle de facts, der blev fyldt på under

 

foredragene.

 

Man kunne kigge på feriehuse fra

 

Cimbria Ferie, hvor indehaveren Joan

 

Erbou fortalte om firmaets handicapeg-

 

nede feriehuse, eller tale med Cristel

 

Clausen fra HandiTours om charterferie

 

i udlandet. Man kunne også drømme om

 

sol og Vesterhav ved at studere brochu-

 

rematerialet fra Feriecenter Slettestrand.

 

Coloplast fremviste deres inkontinens-

 

 

 

produkter

 

og i afdelingen for

 

hardware demonstrerede Niels Horsbøl

 

fra Way-up den schweizisk producerede

 

kørestolstraktor Swiis-trac. Handicare

 

præsenterede forskellige kørestolsmo-

 

deller og Boringa Hjælpemidler havde

 

bl.a. en bærbar lift med. Udendørs havde

 

Langhøj Auto en lille udstilling af biler

 

med eksempler på bilindretning.