Scorestrategier der rykker

Tekst: Michael Kjærsgaard

Jeg havde den glæde at deltage som foredragsholder på RYKs

 

seminar Just do it!. Mit speciale er den personlige face-to-face-

 

kommunikation mellem mennesker, og det sjoveste, jeg laver, er at

 

lære andre at score, flirte og finde sig en kæreste – både i teori og

 

praksis. Det er psykologi på gadeniveau, som vi denne oktoberaften

 

flyttede indenfor i stearinlysets skær.

 

 

 

 

 

 

 

Flirt er den sværeste kommunika-

 

tion af alle. Derfor er mine kurser

 

i høj grad også kurser i personlig

 

udvikling og forandring. Nogen tror, at

 

der er en nem genvej – fx den ultimative

 

scorereplik. Det er der ikke. Jeg er hverken

 

forhandler af tryllestøv eller andet i Harry

 

Potter-afdelingen. Men jeg leverer konkrete

 

og målbare resultater, der for stort set alle

 

deltageres vedkommende ændrer deres liv

 

afgørende.

 

 

 

Smagsprøver

 

Det normale kursusforløb er på 26 timer

 

(+ forberedelse), så de tre timer i Hou var

 

et par små smagsprøver, hvor jeg - med

 

Mikkel Bundgaard som fremragende spar-

 

ringspartner – havde gjort mig tanker om

 

de specielle behov, man har, når ikke hele

 

maskineriet virker optimalt. Her er et par

 

overskrifter, og også et par tanker på basis af

 

de spørgsmål og feedbacks, jeg fik i løbet af

 

aftenen. Teknikkerne er lagt an på en måde,

 

så man også kan bruge dem generelt – både

 

på arbejde, i studier, i privatlivet eller til at

 

hjælpe andre.

 

 

 

Kompenser for det tabte

 

Er der dele af vores fabrik, der ikke kører,

 

ryger der automatisk noget af vores kom-

 

munikation – også i flirten. Men fortvivl

 

 

 

ikke … for det kan vi kompensere for med

 

psykiske teknikker og kropssprog. Vi men-

 

nesker bruger nemlig pga. uvidenhed en så

 

lille del af vores potentiale, at der i os alle er

 

enorme kræfter, der bare venter på at blive

 

udnyttet. Så en god start er at tage mottoet

 

til sig, som vores forfædre brugte efter at

 

have mistet en stor del af Det Danske Rige

 

til tyskerne i 1864: ”Hvad udad tabes, skal

 

indad vindes”. I stedet for at græde snot

 

over noget, de ikke kunne gøre noget ved,

 

gik vores forfædre i stedet i gang med at se

 

på de store uudnyttede ressourcer, der var i

 

især Jylland, hvor bl.a. heden blev opdyrket

 

og lavet til landbrugsjord.

 

 

 

Flirten starter mellem ørerne

 

Positivitet, livsglæde og det at give energi er

 

tre af de ting, der for alvor gør os attraktive

 

og spændende i andres øjne - det betyder

 

mere end 1000 smarte scorereplikker eller

 

en fed sportsvogn. Enkelte er så heldige

 

at være født med denne energi – men vi

 

andre kan også lære det. Så det, der er fælles

 

for mine dygtigste elever, er, at de, når de

 

flirter og kommunikerer, vælger at sætte

 

sig i en mental tilstand, der giver energi til

 

andre. Og det er vildt at kigge på – det giver

 

en nærmest tranceagtig betagelse hos alle

 

omkring dem.

 

Vi er alle i stand til at skabe interne til-

 

 

 

stande af fx uendelig selvtillid, enorm

 

energi, ekstrem kompetence eller total

 

frygtløshed, som vi kan hoppe ind og ud

 

af alt efter lejligheden, alt afhængigt af, om

 

vi skal holde en tale, flirte med drømmepi-

 

gen/drømmefyren eller have et afgørende

 

forretningsmøde. På den måde er vi i stand

 

til at vælge præcis, hvem vi vil være. Og

 

præcis vælge, hvilken effekt, vi har på andre.

 

 

 

Superkræfter

 

Metoderne har jeg udviklet fra NLP-

 

teknikker, som også bruges indenfor

 

elitesport og helbredelse af traumer og

 

allergier. NLP står for Neuro Linguistisk

 

Programmering, dvs. hjernens program-

 

meringssprog, hvor vi lærer deltagerne selv

 

at kunne ændre i de filer, som vores hjerne

 

består af. Jeg har beskæftiget mig med

 

psykologi og sociologi i over 20 år og tro

 

mig….NLP er det nærmeste, vi almindelige

 

dødelige kan komme superkræfter. Hvis

 

nogen er i tvivl om de enorme kræfter, vi

 

har adgang til, kan de gå ind på youtube

 

og se, hvad ”magikere” som Derren Brown

 

og Chris Angel flytter. Noget er naturligvis

 

illusion, men det meste er en ekstrem brug

 

af de psykiske kræfter, vi alle har i os.

 

Nogle vil mene, at vi jo bare kan sætte en

 

facade op – og det gøre nogen af mine kol-

 

leger da også i USA. Men oftest vil det blive afsløret af de dele af vores kropssprog, som

 

vi har svært ved at kontrollere, fx mikrobe-

 

vægelser i ansigtet. Og dertil kommer, at vi

 

danskere er meget mindre autoritetstro og

 

derfor er meget sværere at narre end ameri-

 

kanere. Tro mig – har prøvet det!

 

Så i Fase2Fase skaber vi ikke facader – vi

 

laver en gennemgribende byfornyelse…

 

Lyder det skræmmende? Bare rolig ... det er

 

både sjovt og fantastisk.

 

 

 

Kropssprog - tøjet

 

Hjernen forarbejder hvert sekund tusinder

 

af informationer, hvoraf kun en lille del

 

ryger gennem vores filter. Derfor er det vig-

 

tigt, hvordan vi virker på andre ved første

 

øjekast. Min egen oplevelse som gående er,

 

at ser jeg en fremmed i mørkt tøj, der sidder

 

i kørestol, har han eller hun ved første øje-

 

kast en tendens til at smelte sammen med

 

kørestolen. Er han eller hun derimod enten

 

klædt i højstatustøj (fx jakkesæt) eller lyse

 

og iøjnefaldende farver, fokuserer hjernen

 

derimod på mennesket og stolen glider i

 

baggrunden. Et godt eksempel var én af

 

deltagerne på seminaret, der havde totalt

 

cool briller på i pastelfarver – det fjernede

 

helt fokus fra kørestolen.

 

 

 

Kropssprog - højde

 

En af de irriterende ting ved at være køre-

 

 

 

stolsbruger må være at være lavere end

 

gående. Det ligger genetisk i os mennesker,

 

at det er lidt federe at være høj end at være

 

lav (bare se på salget af højhælede sko).

 

Derfor er det for mig at se afgørende at få

 

udjævnet niveauforskellen. Enten gennem

 

en kørestol, der kan komme op i højde

 

eller – og det er vist billigere – at hive den

 

gående ned på en stol eller på hug. Som

 

jeg som entusiastisk wannabee-kørestols-

 

bruger demonstrerede for deltagerne,

 

kan det kombineres med de håndteknik-

 

ker og underbevidsthedskommandoer,

 

som vi i forvejen har i den tunge ende af

 

”Fase2Fase-våbenarsenalet”.

 

En eventuel forskel i status mellem køre-

 

stolsbrugeren og den gående (”jeg er finere

 

end dig, fordi jeg kan gå”-agtig) kan udlig-

 

nes med de små drillende bemærkninger

 

(negs), som vi på vores standardkurser

 

bruger til at få folk med prinse- eller prin-

 

sessenykker ned i øjenhøjde.

 

 

 

Kropssprog – fysisk kontakt

 

Fysisk kontakt er afgørende for at kunne

 

”trigge” de kemiske stoffer, der skaber

 

følelsen af væsentlighed og tiltrækning i

 

vores hjerner. Og med fysisk kontakt mener

 

jeg altså ikke overgramsning af samtlige

 

kropsdele, der er indenfor rækkevidde (!!!),

 

men berøring på tilforladelige områder som hånd, arm og skulder. Jeg fik dog det

 

ekstremt relevante spørgsmål på kurset:

 

”Hvad nu, hvis man ikke har håndfunk-

 

tion….? ”. Hmm! … den måtte jeg lige sove

 

på. Men jeg er efter moden overvejelse sik-

 

ker på, at løsningen hedder fysisk kontakt

 

per stedfortræder, hvor en samarbejdspart-

 

ner med håndfunktion skaber den fysiske

 

berøring, men ellers holder resten af sin

 

kommunikation neutral. Det burde give en

 

oplevelse i modtagerens hjerne, at berørin-

 

gen mentalt kobles sammen med ham eller

 

hende, der taler og står for ansigtsmimik-

 

ken. Samarbejde er i forvejen vigtige dele

 

af vores kurser, så løsningen ligger ikke så

 

langt fra, hvad vi i forvejen render rundt

 

og laver nede i byen. Jeg hører gerne, hvis

 

nogen af jer får testet ideen.

 

 

 

Jeg fik selv rigtig meget ud af aftenen. Dels

 

var det superhyggeligt, men jeg fik også i

 

alle de snakke, jeg havde med deltagerne,

 

en fantastisk masse vigtige inputs, som

 

ændrede mit syn på den situation, man er i

 

som kørestolsbruger. Det var en fed ople-

 

velse og en øjenåber på den gode måde.