RYKs nye bestyrelse

Den nye bestyrelse, der blev valgt på RYK’s generalforsamling i maj 2014, består af Torben Bach Holm (formand), Mikkel Bundgaard (næstformand), Christian Sørensen (kasserer) og de menige medlemmer Kenneth Ørbæk, Helle Schmidt, Ann Jensen og Astrid Bøgh. Suppleanter er Camilla Bach-Didriksen og Henrik Aundahl. I bestyrelsen er der medlemmer fra både Øst- og Vest-Danmark, og både medlemmer med og uden gangfunktion samt pårørende er repræsenteret.

Den nye bestyrelse har holdt to bestyrelsesmøder i løbet af sommeren og er – synes den selv! – kommet godt i gang med arbejdet. Bestyrelsen er for tiden blandt andet optaget af at få sat fokus på, at alle med en rygmarvsskade får behandling og kommer til regelmæssig kontrol på et af de to steder, der i Danmark er specialister inden for rygmarvsskader – Afdeling for Rygmarvsskader i Hornbæk, som nu hører under Glostrup Sygehus, og Vestdansk Center for Rygmarvsskade i Viborg (tidligere Paraplegien). Det er nemlig ikke en selvfølge.

Bestyrelsen arbejder også på at videreudvikle en mentorordning for nyskadede. Bestyrelsen har i det hele taget opmærksomheden rettet på, hvad der kan gøres for at hjælpe nyskadede og skabe interesse hos dem for de tilbud, RYK allerede har.

Herudover følger bestyrelsen med i, hvad der sker i forskellige internationale fora, som kan have interesse for RYK’s medlemmer. Bestyrelsen arbejder naturligvis også med en række andre ting, som du kan orientere dig nærmere om i referaterne af vores bestyrelsesmøder her.

Hvis der er noget, du gerne vil have op i bestyrelsen, eller i øvrigt har noget på hjerte, så er du meget velkommen til at kontakte en fra bestyrelsen.