RYK sommerkursus planlægningsgruppe (RSP)

Introduktion

I RYK holder vi sommerkursus hvert år fra mandag til søndag i uge 30 på Egmont Højskolen i Hou. Her mødes mennesker med rygmarvsskade, deres pårørende og hjælpere. Kurset er dog åbent for alle.

Vi tilbyder undervisning (typisk 7-9 fag) med noget til hoved, krop og sjæl. De offentlige regler for tilskud til højskoleophold gælder, hvilket bl.a. betyder at der er krav til ugens faglige niveau og indhold. Ud over undervisning indeholder ugen diverse fælles aktiviteter, foredrag og socialt samvær. Børn er velkomne – også børn med rygmarvsskade.

Vores eget hjælperkorps er en vigtig del af kurset. Der er hjælpergruppen, bargruppen og børnegruppen. Hjælperne er altmuligmænd m/k, som varetager mange af de praktiske opgaver. Både for kursister, i baren, på undervisningsholdene og for børnene.

Vi stiller i RYK store krav til vores sommerkursus. Når folk betaler mange penge, så forventes kvalitet. Vi ønsker nytænkning, livsoplevelser, erfaringsudveksling og venskab som ingredienser på kurset, og nytilskadekomne og deres pårørende prioriterer vi meget højt på kurset.

At planlægge ugen er derfor krævende. Organisation, nytænkning, god kommunikation, empati, overblik, økonomisk sans og handlekraft er evner som planlægningsgruppen skal repræsentere. Alle planlæggere behøver naturligvis ikke alle evner, men gerne et par stykker. Opgaverne skal løses professionelt og til tiden. Kursister, hjælpere og undervisere skal have en succesoplevelse.

Til gengæld er det utroligt givende at afvikle et godt sommerkursus. Kurset er en af RYKs vigtigste aktiver, og det er en begivenhed som mange medlemmer nyder og ser frem til. Specielt at se nytilskadekomne og deres pårørende få nyt livsmod gør det hele arbejdet værd.

Formål

Gruppens arbejde er at planlægge, afvikle og evaluere RYKs sommerkursus i uge 30.

Gruppens deltagere

Planlægningsgruppen består af:

 • en kursusleder udpeget af RYK

 • en kursusleder udpeget af Egmont Højskolen samt en suppleant for denne

 • RYKs kasserer

 • en repræsentant for hjælpergruppen

 • 4-5 planlæggere, heriblandt en suppleant for RYKs kursusleder

Arbejdsopgaver

Gruppens arbejdsopgaver skal beskrives mere detaljeret i en egentlig manual for sommerkurset, men her er en overordnet oversigt.

 • At deltage i planlægningsmøder

 • Lave aftaler med undervisere, hjælpere og foredragsholdere

 • Brainstorme over idéer til undervisning, foredrag, fællesaktiviteter, specielle oplevelser og andet

 • Lægge tidsplan

 • Evaluere sidste kursus

 • Sikre kurset en fornuftig økonomi

 • Etablere hjælperhold, barhold og børnehjælperhold

 • Udarbejde kursusfolder

 • Administrere indbydelser, tilmeldinger, betalingsoversigt m.m.

 • Udarbejde værelsesplan

 • Kontakt til Egmont Højskolen

 • Afvikle selve kursusugen, herunder

  • Modtagelse af kursister

  • Kontakt til undervisere, foredragsholdere, hjælpelærere og kursussted

  • Daglige møder med hjælpere

  • Daglige møder med planlægningsgruppen

  • Informering af kursister

  • Afholde økonomiske forpligtelser

Under afholdelsen af kurset er det vigtigt at have fingeren på pulsen i forhold til kursisterne – ikke mindst nye kursister. Medlemmer af planlægningsgruppen skal være synlige og imødekommende. Er der problemer, skal de opdages tidligt og løses hurtigt. Det er planlægningsgruppens opgave så vidt muligt at involvere alle kursister i fællesskabet.

Ligeledes er det gruppens opgave at medvirke til, at foredragsholdere, undervisere, sponsorer, Egmont Højskolen og andre samarbejdspartnere oplever RYK som en seriøs og professionel organisation.

Højskoleloven

RYKs sommerkursus skal som alle andre højskoleophold leve op til Højskolelovens krav til undervisningens indhold. Ellers kan Egmont Højskolen få problemer med deres offentlige tilskud. Dette betyder, at vi ikke altid kan få det, som vi måske kunne ønske, og at vi må lytte til Egmont Højskolens repræsentanter i planlægningen af ugen.

Tidsperspektiv

Første planlægningsmøde bør afholdes senest i november. På dette møde evalueres sidste kursus og overordnet indhold af det kommende kursus fastlægges. Der afholdes typisk 2-3 planlægningsmøder. Kursusfolder udsendes i marts, og kurset afholdes i uge 30. Der arbejdes primært med opgaverne i tiden fra første møde til folderens udsendelse, og så selvfølgelig under selve kurset.

Forventet tidsforbrug

Der er meget forskellige opgavetyper i forbindelse med sommerkurset. Som RYKs kursusleder leder man kurset sammen med Egmont Højskolens kursusleder. Dette er naturligvis en meget krævende opgave. For øvrige medlemmer af gruppen er det som med så meget andet frivilligt arbejde meget op til en selv, hvor meget tid, der bruges på opgaven.

Dog må der som minimum kræves en meget aktiv rolle af alle involverede på planlægningsmøder og på selve kurset. Opgaver, der skal løses mellem møderne, fordeles mellem gruppens medlemmer, og her forventes alle at tage fra.

Krav til medlemmer af arbejdsgruppen

Du skal have en mening, turde udtrykke den, ønske indflydelse, være udadvendt og imødekommende, og så skal du kunne arbejde selvstændigt og ansvarsfuldt.
Under planlægningsmøderne kræves holdninger, samarbejde og gerne en kreativ hjerne. På selve kurset er der forskellige opgaver. Dels er der den vigtige kontakt til kursisterne. Alle, ikke mindst nye kursister, skal føle sig velkommen. Denne opgave kræver empati, udadvendthed og imødekommenhed.

Sommerkurset er også et arrangement, der skal køre velsmurt som en maskine. At deltage i ledelsen af kurset kræver overblik, grundig planlægning, professionel tilgang til tingene og evne til at tænke klart under pres. Der er god støtte fra Egmont Højskolen til denne opgave. Opgaven ligger selvfølgelig primært hos de to kursusledere, men opgaver uddelegeres også.

Arbejdsmetode

Ud over 2-3 planlægningsmøder arbejdes der primært over e-mail. Medlemmer af gruppen forventes at læse og besvare e-mails mindst 3 gange ugentligt. Det er ligeledes vigtigt at holde de øvrige medlemmer orienteret om status på arbejdsopgaver via e-mail.

Arbejdet mellem møderne er selvstændigt. Bed om råd og meld ud, hvis du går i stå.

Nye medlemmer

Som ny i gruppen skal man først og fremmest læse dette skriv. Herudover kræves en lige portion imødekommenhed fra de ”gamle” planlæggere og gå-på-mod fra de nye. Gamle planlæggere skal være villige til at lære fra sig og til at give opgaver til nye. Nye planlæggere skal have mod og initiativ til at påtage sig opgaver. Nye planlæggere skal turde bede om hjælp, hvis det kniber, og ligeledes sige fra hvis opgaven er for stor. Nogle opgaver kan kræve en føl-ordning til at starte med.
Kommunikation er meget væsentlig i modtagelsen og oplæringen af nye planlæggere. De gamle skal passe på med intern jargon samt gamle kliker, og så skal de huske at spørge ind til nyes forståelse. De nye skal være nysgerrige, initiativrige og ikke bange for at spørge og sige fra.

Optagelse i gruppen/behov for flere medlemmer

Der er pt. ikke behov for yderligere medlemmer i gruppen.

Tovholder

For RYK er Vibeke Sørensen tovholder med Birgith Broberg som suppleant. For Egmont Højskolen er Karin Busk tovholder med Kasper Rander som suppleant.

Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger kan fås hos:
Vibeke Sørensen, e-mail: viso@ryk.dk, tlf.: 40 55 47 26
Karin Busk, e-mail: kb@egmont-hs.dk, tlf: 87 81 79 00

 

Tilbage til oversigten