RYK skriver til Regionsrådet

Sendt mail med vedhæftet brev fra den 17. september 2018

Kære medlemmer i Regionsrådet i Region H.

RYK - Rygmarvsskadede i Danmark vil den 25/9 gerne stille spørgsmål til Regionsrådet. Vi vedlægger et brev som yderligere beskrivelse.

Baggrund: Fra Sundhedsstyrelsens redegørelse om behandling, rehabilitering og kontrol af para- og tetraplegi, 1994, s. 38:
"Internationale undersøgelser dokumenterer, at hurtig overflytning til et højt specialiseret center reducerer risikoen for komplikationer og den samlede indlæggelsestid. 
Ved oplagt eller mistænkt rygmarvsskade bør patienten derfor så snart livstruende tilstande er behandlet overflyttes til neurokirurgisk afdeling på en sådan måde, at yderligere forværring i tilstanden undgås".
Og  s. 47:
"I de fleste industrialiserede lande er man enige om, at rygmarvsskadede bør behandles centraliseret, og at rygmarvsskadede bør følges på rygmarvsskadecentre hvert til hvert andet år resten af livet, for at patienterne kan få en kvalificeret kontrol og behandling”.

Klinik for Rygmarvsskader i Hornbæk er en højtspecialiseret funktion, der har til formål at sikre den bedste rehabilitering af vores målgruppe efter skaden, som kan skyldes en ulykke eller sygdom.

Klinikken i Hornbæk har effektiviseret, sparet, øget indtjeningen og meget andet gennem 25 år. Dette har, alt andet lige, sørget for mindre tid til den enkelte patient. Både den fysiske som den mentale rehabilitering har lidt herunder. I Klinikken ydes der højtspecialiseret arbejde af højeste kvalitet, men manglende ressourcer forhindrer klinikken i at leve op til Sundhedsstyrelsens krav på to væsentlige punkter: 1. Sammenhængende rehabilitering og 2: livslang opfølgende kontrol hver andet år. Da vi i efteråret 2014 til et regionsrådsmøde problematiserede en lignende besparelse, blev der i svaret henvist til, at det var Rigshospitalets interne prioritering at spare i klinikkens budget, og dermed ikke regionsrådets ansvar. Rigshospitalets øverste ledelse har ikke vist tegn på at ville/kunne opprioritere rehabilitering og kontrol af mennesker med rygmarvsskadede. I sidste ende er det vel også i Regionsrådets magt, at prioritere det man måtte ønske.

I den seneste økonomiaftale har Regionsrådet f.eks. valgt at prioritere ekstra midler til akutområdet, psykiatrien, overvægtige børn og gigtrådgivning. Der tilføres ekstra midler til overholdelse af udredningsretten på 30 dage, ligesom der afsættes midler til et teknologibidrag og der tales nærhedsfinansiering og værdistyring. Det er altsammen gode tiltag, men det hjælper ikke mennesker med rygmarvsskade. Centraliseret behandling er essentiel for vores område, og hurtig behandling er ikke nødvendigvis godt for os. Selvfølgelig tænkes der også i ny teknologi på klinikken i Hornbæk, men kerneydelsen vil altid være højt specialiserede fagpersonales behandling af den enkelte patient.

Spørgsmål: “Vil Regionsrådet tilføre rehabilitering og livslang kontrol af mennesker med rygmarvsskader ekstra midler inden for en overskuelig fremtid, og derved sikre overholdelse af Sundhedsstyrelsen krav?”

Mange hilsner

Jens Bo Sørensen