RYK søger foretræde i Region H

Vi søger foretræde for Region Hovedstadens Sundhedsudvalg, da vi ikke mener at Klinik for Rygmarvsskader længere har mulighed for at give mennesker med rygmarvsskade den rette behandling. Alt for mange "effektiviseringer", besparelser og øgede administrative krav har resulteret i for få hænder til det som det burde handle om: Den højt specialiserede rehabilitering og livslange kontrol af os med rygmarvsskade. Læs vores brev her.