RYK og Dansk Handicap Forbund

RYK og Dansk Handicap Forbund

Dansk Handicap Forbund (DHF) har netop afholdt kongres. RYK deltog med tre delegerede. Kasserer Christian Sørensen blev valgt ind i hovedbestyrelsen. Det betyder, at der nu er tre bestyrelsesmedlemmer fra RYK i hovedbestyrelsen. Udover Christian Sørensen er det formand Lotte Tobiasen og næstformand Torben Bach Holm.

På kongressen blev strategiplanen "Ind til kernen" vedtaget, og der blev i workshops udarbejdet mange konkrete forslag til, hvorledes planen kan føres ud i praksis.

Kongressen var naturligvis præget af den igangværende økonomiske krise i samfundet og kommunernes bekymrende spareiver. Læs pressemeddelelse, som blev udsendt den 20. oktober.

I forbindelse med kongressen afholdt RYK et uformelt møde med de øvrige specialkredse, Forældrekredsen, Ungdomskredsen og Amputationskredsen. Vi er alle interesserede i erfaringsudveksling og et styrket samarbejde om de medlemmer, der med fordel kan være medlem af flere specialkredse. Det drejer sig om børn og unge rygmarvsskadede, der både kan være medlem af RYK, der som bekendt primært har fokus på det at leve med en rygmarvsskade og Ungdomskredsen, der forholder sig til det at være ung med et handicap. Forældre til rygmarvsskadede børn er velkomne i Forældrekredsen, der bl.a. tilbyder kurser og samvær med andre forældre til børn med handicap.

Helt aktuelt har Ungdomskredsen et rigtig spændende kursustilbud for unge i alderen 18-25. Det er julekurset i dagene 7.-9. december om det gode liv og personlig udvikling. Læs mere her.

Mange hilsner
Lotte Tobiasen, formand