RYK! magasin - redaktion

Gruppenavn:

Redaktion

Introduktion:

RYK! udgives af RYK og udkommer 4 gange om året med 40 sider. Det distribueres til medlemmer og abonnenter. RYK! henvender sig til rygmarvsskadede, pårørende, sygehuse, kommuner, sundhedsuddannelser, biblioteker, mv. og er et anerkendt handicapmagasin.

Formål:

RYK! formidler information og indsigt til medlemmer og læsere og dækker alle relevante og aktuelle emner om og for rygmarvsskadede, herunder behandling, forskning, det aktive liv, tilgængelighed, socialpolitisk stof og aktiviteter i RYK.

Arbejdsopgaver:

At indgå i redaktionen sammen med redaktøren, der har det overordnede ansvar. Redaktionsmedlemmer bidrager gennem deltagelse og ideudveksling på redaktionsmøder samt ved udarbejdelse af artikler, interviews, reportager mv.

Forventet tidsforbrug:

4 årlige møder samt tidsforbrug til de skriftlige opgaver.

Krav til medlemmer af arbejdsgruppen:

Man skal kunne formulere sig og skrive, overholde deadlines og ikke mindst have lyst til at formidle emner af relevans for RYK!s læsere.

Nuværende medlemmer af arbejdsgruppen:

Malene Olesen, Lotte Tobiasen og Birgitte Bjørkman 

Kontakt:

Redaktør

Birgitte Bjørkman
Tlf.: 44 98 81 81
 Mobil: 26 25 81 81
 e-mail: redaktion@ryk.dk

Tilbage til oversigten