RYK har brug for din støtte!

Har du lyst til at give din forening en julegave? Hvis ja, vil den blive taget imod med kyshånd.

RYK er som bekendt en specialkreds i Dansk Handicap Forbund (DHF). Det indebærer f.eks., at RYK ikke selv inddriver kontingent. I stedet får RYK et årligt rammebeløb fra DHF.

Aktuelt er Dansk Handicap Forbund i en økonomisk vanskelig situation, bl.a. som følge af svigtende indtægter fra Tips-midlerne og arv samt store udgifter til ejendomme, der har vist sig svære at sælge.

RYK er økonomisk afhængig af DHF, og det er derfor i allerhøjeste grad i RYKs interesse, at DHF får så meget støtte som muligt, så vi også fremover er i stand til at fortsætte vores mange aktiviteter til glæde for mennesker med rygmarvsskade.

Har du lyst til at hjælpe? Du bestemmer selv størrelsen på dit bidrag, og du kan få skattefradrag, hvis du oplyser dit cpr.nr.

Du kan støtte på flere måder:

  • indbetal et beløb direkte til RYK via netbank. Læs mere http://www.ryk.dk/gave-stoettemedlem. Disse penge bruges helt specifikt af RYK, men er også til stor gavn for DHF. Forbundet har nemlig brug for et vist antal gaveydere for at kunne opretholde godkendelse som almennyttig forening og dermed muligheden for, at bidragsydere kan opnå skattefradrag

  • indbetal et beløb direkte til Dansk Handicap Forbund via onlinebetaling med betalingskort på forsiden af http://danskhandicapforbund.dk/. Denne gave kommer også indirekte RYK til gode.

På forhånd tak for julegaven!

De bedste hilsner

Lotte Tobiasen
formand