Rygmarvsskadede med gangfunktion

Temadage, artikelsamling og informationsfolder er elementerne i informationsprojektet ”Rygmarvsskadede med gangfunktion” som nu efter flere års arbejde er ved at være ved vejs ende.

Temadagene afholdes den 26. oktober og den 9. november i henholdsvis Aarhus og Taastrup. De kommer til at handle om nogle af de psykologiske udfordringer, som man kan have som gående rygmarvsskadet.

Indbydelse udsendes til alle medlemmer i starten af september og kan også ses på www.ryk.dk/med-gangfunktion. Vær opmærksom på tilmeldingsfristerne den 25. september og 16. oktober.

Artikelsamlingen ligger på www.ryk.dk/med-gangfunktion og rummer både faglige artikler og personlige beretninger. Samlingen er tænkt som et opslagsværk og er inddelt i menupunkter, som til sammen dækker de fleste aspekter af livet.

I samlingen kan du finde konkret viden samt inspiration til, hvordan livet med en rygmarvsskade kan leves. De personlige beretninger kan forhåbentlig også være med til at synliggøre overfor både rygmarvsskadede og deres omgivelser, at selvom visse udfordringer ikke kan ses, f.eks. smerter og træthed, er det ikke ensbetydende med, at de ikke findes.

Informationsfolderen ”Rygmarvsskadede med gangfunktion – udfordringer og muligheder” er et supplement til artikelsamlingen. Den henvender sig til både rygmarvsskadede og deres pårørende, sagsbehandlere, praktiserende læger og andre, der har brug for konkret viden for at kunne reagere hensigtsmæssigt og hjælpe bedst muligt.

Alle medlemmer af RYK modtager en folder med posten. Du kan allerede nu bestille et antal eksemplarer, som du kan videregive til personer i dit netværk og måske også selv blive klog af at læse. Læs og bestil eller download den på www.ryk.dk/folder.

Jeg håber, at rigtig mange vil få glæde af ovenstående tilbud, og jeg vil på RYKs vegne gerne sige tusind tak til alle de frivillige, der har arbejdet på projektet gennem de sidste to år.

Mange hilsner

Lotte Tobiasen
Formand