Retten til merudgifter?

HAR DU MISTET RETTEN TIL DÆKNING AF MERUDGIFTER?

RYK og Dansk Handicap Forbund har igennem den seneste tid konstateret, at flere og flere medlemmer vurderes til at falde udenfor personkredsen for merudgiftsdækning efter § 100 og dermed mister retten til fortsat dækning af merudgifter. Det er kommunernes vurdering, at funktionsnedsættelsen (som før lå til grund for dækning) ikke har indgribende karakter i hverdagen. Mange af disse afgørelser er efterfølgende blåstemplet af Ankestyrelsen. 

Vi har brug for, at dokumentere problemets omfang og foretager derfor en mini-rundspørge. Rundspørgen henvender sig til mennesker, som modtager eller har modtaget dækning af merudgifter efter servicelovens § 100. Undersøgelsen vedrører ikke fratagelse grundet overgang til folkepension.

Undersøgelsen tager ca. 2 minutter at besvare og din besvarelse er 100% anonym.

Tak for din deltagelse.