Ressourceforløb

DUKHnyt nr. 7 omhandler ressourceforløb efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats til borgere, der har komplekse problemer ud over ledighed. Det er borgere, hvis arbejdsevne er så begrænset, at de er i risiko for at få tilkendt førtidspension, medmindre en særlig indsats iværksættes. Derudover er det en betingelse jf. lov om en aktivbeskæftigelsesindsats § 68 a, at
• borgeren har været på længerevarende offentlig forsørgelse,
• har deltaget i beskæftigelsesrettede tilbud eller revalidering eller
• kommunen vurderer, at der er behov for en længerevarende indsats, før der kan fastsættes et konkret beskæftigelsesmål.
DUKH oplever bl.a., at lang sagsbehandlingstid og ventetid er et gennemgående problem. Ventetid opleves
• før et ressourceforløb bevilges,
• efter bevilling af ressourceforløb, inden indsatsen iværksættes,
• under ressourceforløbet opleves ventetid imellem indsatserne,
• ved ophør af ressourceforløbet, inden kommunen træffer afgørelse om fremadrettet foranstaltning.
DUKH oplever, at det skyldes:
• at borgeren ikke får tilknyttet en koordinerende sagsbehandler i umiddelbar tilknytning til bevilling af ressourceforløbet,
• at den koordinerende sagsbehandler ikke varetager den tætte og løbende opfølgning,
• hyppige skift af koordinerende sagsbehandlere,
• at de forskellige indsatser skal bevilges af forskellige forvaltninger.
Med venlig hilsen
Erik Jappe