Respirationsbehandling: Samarbejdet skal styrkes

Ny rapport om kronisk respirationsinsufficiens:

Samarbejdet skal styrkes

En bredt sammensat arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen anbefaler, at regionerne styrker den højtspecialiserede respirationsbehandling af patienter med kroniske vejrtrækningsproblemer. Det fremgår af en ny rapport, der blev offentliggjort i november.

I de seneste 20 år er antallet af danskere, der har brug for respiratorbehandling, herunder i eget hjem, været stigende. I 1990 var der ca. 200 patienter tilknyttet respirationscentrene, heraf 50 respiratorpatienter. I 2011 var der mere end 3.500 patienter, heraf 500 respiratorpatienter, der var tilknyttet Respirationscenter Øst og Respirationscenter Vest. Stigningen skyldes primært, at flere patienter på grund af behandlingen lever længere trods deres sygdom.

Lange ventetider

Udviklingen har medført øget pres på kapaciteten og længere ventetider. Arbejdsgruppen under Sundhedsstyrelsen konstaterer i rapporten om kronisk respirationsinsufficiens, at der de seneste år er sket en udvidelse af kapaciteten på respirationscentrene, hvilket ser ud til at have medført en positiv udvikling med stagnerende eller faldende ventelister og ventetider. Ventetiderne er dog generelt fortsat meget lange, især i Vestdanmark, hvor kapaciteten er mindst. Det konstateres endvidere, at der må forventes en mindre stigning i patientgruppen de kommende år.

Behov for øget kapacitet

For at kunne tilbyde patienterne højtspecialiseret respirationsbehandling har regionerne de senere år øget kapaciteten på de to respirationscentre. Sundhedsstyrelsen har desuden givet tilladelse til, at Region Syddanmark i 2012 kan etablere en respirationscenterfunktion ved Odense Universitetshospital i samarbejde med et højtspecialiseret center. Arbejdsgruppen forventer, at der fortsat vil være behov for en vis yderligere kapacitets- og aktivitetsudvidelse.

Samarbejdet skal styrkes

Konkret anbefaler arbejdsgruppen bl.a., at regionerne etablerer en landsdækkende, fælles rådgivende telefonvagtordning ved speciallæger fra centrene, og at centrene forsyner patienterne med et oplysnings- og kontaktkort.

Det anbefales endvidere, at centrene formulerer fælles behandlingsindikationer og fælles opgørelses-metoder for ventetider og ventelister. Desuden anbefales det, at samarbejdet mellem centrene om styrkelse af hjælperuddannelsen forsættes, herunder vedr. fælles kvalitetsmål for uddannelsen og standarder for den løbende kvalitetssikring af behandlingen ved hjælperhold i eget hjem.

Rapporten ”Kronisk respirationsinsufficiens som følge af neuromuskulære lidelser, thoraxdeformiteter mv. – tilrettelæggelse af behandling” finder man på sst.dk.

Tilfredshed i RYK

I RYK er man tilfreds med arbejdsgruppens rapport om kronisk respirationsinsufficiens.

- Den indeholder gode anbefalinger om bl.a. hjælpere og landsdækkende vagtordning, siger formand for RYK, Lotte Tobiasen og fortsætter:

- Hertil kommer, at processen har flyttet noget i dagligdagen, alene fordi de lægefaglige ledelser fra centrene har kunnet mødes for også at tale om fremtidens krav om muligheder.

RYK havde dog gerne set, at rapporten var lidt mere ambitiøs på forskningssiden.

- Og sengekapaciteten på Respirationscenter Vest på Skejby er fortsat bekymrende lav, mener Lotte Tobiasen.

Til gengæld er det glædeligt, at RYKs klare standpunkt om, at patienter med rygmarvsskader ikke skal behandles på det nyoprettede respirationscenter i Odense, er imødekommet.

- Behandlingen af os med rygmarvsskader skal ikke spredes ud på mere end to steder, nemlig i Skejby og Glostrup, som allerede findes i dag. Og det skal vi holde øje med og fast i fremover, slutter Lotte Tobiasen.